Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-18 14:06:12 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie oraz ustawy o zdrowiu publicznym Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2019-01-18 12:41:30 Wizytówka / Referat Gospodarki Nieruchomościami Iwona Kriegel Edycja artykułu
2019-01-18 08:22:41 Informacja o rejestracji i transmisji obrad sesji / Informacja o rejestracji i transmisji obrad sesji Rady Miejskiej w Gniewie Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-17 12:59:48 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.2.2019.AC - interpelacja radnej E. Majewskiej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-17 12:25:03 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, ustawy o sporcie oraz ustawy o zdrowiu publicznym Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2019-01-17 12:05:32 2019 / Informacje o wysokości stawek dotacji w 2019 r. Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2019-01-17 12:02:02 2019 / Informacje o wysokości stawek dotacji w 2019 r. Izabela Zawodzińska Publikacja artykułu
2019-01-17 11:52:27 Kontrole / Wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 15 stycznia 2019 r. Rafał Kraiński Publikacja artykułu
2019-01-17 11:49:28 Kontrole / Protokół z kontroli kompleksowej Gminy Gniew przeprowadzonej przez RIO Gdańsk Rafał Kraiński Publikacja artykułu
2019-01-17 11:05:40 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2019-01-17 09:58:50 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2019-01-16 16:43:03 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2019-01-16 11:46:57 Plan postępowań / Plan postępowań Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2019-01-15 14:13:45 2019 / Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia spółce z o.o. INWEST - KOM w Gniewie - jednostce organizacyjnej gminy, zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 Rafał Kraiński Publikacja artykułu
2019-01-15 08:57:39 Pliki do pobrania / Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2019-01-14 15:25:11 Projekty uchwał / Projekt uchwały na IV nadzwyczajną sesje Rady Miejskiej - 18.01.2019r. Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:30:53 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.1.2019.AC - interpelacje radnej W. Czapskiej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:27:56 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.22.2018.AC - zapytania i interpelacje radnego T. Kordunowskiego Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:26:59 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.21.2018.AC - interpelacje radnej B. Sondej Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2019-01-14 13:23:44 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.21.2018.AC - interpelacje radnej B. Sondej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:07:55 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.20.2018.AC - interpelacja radnego E. Dłużewskiego Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:03:52 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.19.2018.AC - zapytanie radnej W. Czapskiej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-11 12:29:42 Informacje o sesjach Rady Miejskiej / OGŁOSZENIE Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników