Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-18 14:57:52 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2018-01-18 09:11:07 Ogłoszenia / Przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku Aleksandra Wasielewska Publikacja artykułu
2018-01-17 14:01:26 2018 / Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2018 Iwona Kriegel Publikacja artykułu
2018-01-17 13:44:34 Terminarz posiedzeń Komisji stałych Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji / Terminarz posiedzeń Komisji stałych RM - styczeń 2018 r. Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2018-01-17 10:48:26 2018 / Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 stycznia 2018 r. Klaudia Morzuch Publikacja artykułu
2018-01-17 09:18:43 Pliki do pobrania / Wnioski Rejestr Instytucji Kultury Gminy Gniew Mateusz Bogusz Publikacja artykułu
2018-01-16 11:35:42 WNIOSKI – przydomowa oczyszczalnia ścieków / Wnioski 2018 r. Magdalena Ostrode Publikacja artykułu
2018-01-15 13:36:36 Wnioski / WNIOSKI- Studnie- budowa indywidualnego ujęcia wody Magdalena Ostrode Publikacja artykułu
2018-01-15 13:00:10 Wnioski / WNIOSKI - Wycinka drzew Magdalena Ostrode Edycja artykułu
2018-01-15 09:48:41 2018 / Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania komisji przetargowej Iwona Kriegel Publikacja artykułu
2018-01-15 08:54:42 2017 / Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników