Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-07-16 14:19:18 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2018-07-12 14:31:40 Przetargi / Dostawa fontanny wraz z montażem w ramach projektu „Gniew-miasto z charakterem” Sebastian Frymarski Publikacja artykułu
2018-07-12 09:41:41 2018 / Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy gniew do sprzedaży, zamiany, nieodpłatne przekazanie (aport) oraz ustalenia ich wykazu Joanna Kamińska Edycja artykułu
2018-07-11 15:23:36 2018 / Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 lipca 2018 r. Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2018-07-11 15:21:43 2018 / Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 lipca 2018 r. Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2018-07-11 15:15:11 2018 / Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 lipca 2018 r. Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2018-07-11 14:13:46 Zlecanie zadań publicznych / Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert Paulina Raińska Publikacja artykułu
2018-07-10 22:01:25 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowę części istniejącego budynku usługowego w zakresie dostosowania do wymagań na żłobek miejski w Gniewie Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2018-07-10 13:16:12 Analiza gospodarki odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok w Mieście i Gminie Gniew Anna Mazur Edycja artykułu
2018-07-10 13:14:23 Analiza gospodarki odpadami / Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2017 rok w Mieście i Gminie Gniew Anna Mazur Publikacja artykułu
2018-07-10 13:06:27 Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniew / Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Gniew Anna Mazur Publikacja artykułu
2018-07-10 13:02:58 Informacje dla mieszkańców / INFORMACJA O OSIĄGNIĘTYCH POZIOMACH ODZYSKU I RECYKLINGU Anna Mazur Publikacja artykułu
2018-07-10 12:59:41 Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych / PSZOK Anna Mazur Edycja artykułu
2018-07-10 11:43:26 2018 / Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
10 20 30 40 50 Wyników