Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-01-16 11:35:42 WNIOSKI – przydomowa oczyszczalnia ścieków / Wnioski 2018 r. Magdalena Ostrode Publikacja artykułu
2018-01-15 13:36:36 Wnioski / WNIOSKI- Studnie- budowa indywidualnego ujęcia wody Magdalena Ostrode Publikacja artykułu
2018-01-15 13:00:10 Wnioski / WNIOSKI - Wycinka drzew Magdalena Ostrode Edycja artykułu
2018-01-15 09:48:41 2018 / Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania komisji przetargowej Iwona Kriegel Publikacja artykułu
2018-01-15 08:54:42 2017 / Wykaz osób, którym przyznano lokale mieszkalne lub socjalne Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2018-01-11 08:13:24 Ogłoszenia / Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Magdalena Ostrode Publikacja artykułu
2018-01-10 16:38:49 2018 / Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej Joanna Rus Publikacja artykułu
2018-01-10 16:37:40 2017 / Zarządzenie Nr 117A/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 1 września 2017r. Joanna Rus Publikacja artykułu
2018-01-10 15:41:11 2018 / Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10.01.2018r. Gniewski Budżet Obywatelski Joanna Rus Publikacja artykułu
2018-01-09 16:16:59 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu