Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-01-17 09:58:50 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2019-01-16 16:43:03 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych Henryka Piecyk Edycja artykułu
2019-01-16 11:46:57 Plan postępowań / Plan postępowań Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2019-01-15 14:13:45 2019 / Zarządzenie Nr 9/19 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie zlecenia spółce z o.o. INWEST - KOM w Gniewie - jednostce organizacyjnej gminy, zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej na rok 2019 Rafał Kraiński Publikacja artykułu
2019-01-15 08:57:39 Pliki do pobrania / Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2019-01-14 15:25:11 Projekty uchwał / Projekt uchwały na IV nadzwyczajną sesje Rady Miejskiej - 18.01.2019r. Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:30:53 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.1.2019.AC - interpelacje radnej W. Czapskiej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:27:56 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.22.2018.AC - zapytania i interpelacje radnego T. Kordunowskiego Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2019-01-14 13:26:59 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.21.2018.AC - interpelacje radnej B. Sondej Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2019-01-14 13:23:44 Interpelacje i zapytania radnych / SBR.0003.21.2018.AC - interpelacje radnej B. Sondej Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu