Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-02-23 10:42:08 Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku Żaneta Sławińska Publikacja artykułu
2018-02-23 10:36:13 Projekty dokumentów planistycznych / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku Żaneta Sławińska Publikacja artykułu
2018-02-21 18:03:50 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2018-02-21 17:26:50 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2018-02-21 16:42:31 Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew / OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 lutego 2018 roku dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla następującego rodzaju inwestycji: Małgorzata Ziętek-Malinowska Publikacja artykułu
2018-02-21 14:58:37 Projekty uchwał / Projekty uchwał na XLV sesję RM - 28.02.18r. Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2018-02-21 13:15:33 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Punkt Podstawowej Opieki Medycznej na działkach geodezyjnych nr 99, 106/3, 106/4 i 106/5 w miejscowości Kolonia Ostrowicka Karol Mielewczyk Publikacja artykułu
2018-02-20 15:11:42 Informacje o sesjach Rady Miejskiej / OGŁOSZENIE Agnieszka Czyżewska Publikacja artykułu
2018-02-19 13:13:33 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Przebudowa i modernizacja świetlicy wiejskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku na Punkt Podstawowej Opieki Medycznej na działkach geodezyjnych nr 99, 106/3, 106/4 i 106/5 w miejscowości Kolonia Ostrowicka Karol Mielewczyk Edycja artykułu