Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2018-04-26 09:05:20 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY DOJAZDOWEJ NR 228099G ULICY SOBIESKIEGO W GNIEWIE Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2018-04-25 17:38:16 Rejestr umów / Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o sporcie Magdalena Frost-Guz Edycja artykułu
2018-04-25 15:22:41 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Budowę infrastruktury kajakowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego Pomorskie Szlaki Kajakowe - Wierzycą po zabytkach Kociewia, na terenie Gminy Gniew Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2018-04-24 12:16:25 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Budowę miejsc postojowych na Wiślanej Trasie Rowerowej w granicach Gminy Gniew w ramach zadania ,,Realizacja Pomorskich Tras Rowerowych o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9, na terenie gminy Gniew (Partnerstwo Miasta Tczewa) Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2018-04-24 09:09:22 Projekty uchwał / Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej - 25.04.2018 r. Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2018-04-24 09:08:55 Projekty uchwał / Projekty uchwał na XLVII sesję Rady Miejskiej - 25.04.2018 r. Agnieszka Czyżewska Edycja artykułu
2018-04-23 14:56:46 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY DOJAZDOWEJ NR 228099G ULICY SOBIESKIEGO W GNIEWIE Karol Mielewczyk Edycja artykułu
2018-04-23 10:52:05 Przetargi / Zaproszenie do składania ofert na agenta emisji obligacji komunalnych Magdalena Biskup Edycja artykułu
2018-04-20 10:29:28 Kolektory słoneczne / Wnioski Aleksandra Wasielewska Publikacja artykułu
2018-04-20 08:17:55 Obrót nieruchomościami / Informacja o wynilu przetargu Iwona Kriegel Publikacja artykułu