Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2017-05-23 16:58:00 Przetargi / Ogłoszenie o przetargu na: Pełnienie funkcji inwestora zastępczego przy realizacji zadania pod nazwą "Gniew - miasto z charakterem" Karol Mielewczyk Publikacja artykułu
2017-05-23 13:02:08 Obwieszczenia i Ogłoszenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew / OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka" Izabela Zawodzińska Publikacja artykułu
2017-05-23 12:42:58 2017 / Zarządzenie Nr 75/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 maja 2017 Izabela Zawodzińska Publikacja artykułu
2017-05-23 12:40:44 2017 / Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 maja 2017 Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2017-05-23 12:37:43 2017 / Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 maja 2017 Izabela Zawodzińska Edycja artykułu
2017-05-23 12:35:07 2017 / Zarządzenie Nr 74/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 maja 2017 Izabela Zawodzińska Publikacja artykułu
2017-05-23 11:04:44 Zlecanie zadań publicznych / Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Gniew w zakresie: PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM Karol Mielewczyk Publikacja artykułu
2017-05-23 09:55:47 2017 / Zarządzenie Nr 73/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 maja 2017 r. Mateusz Bogusz Publikacja artykułu
2017-05-18 12:59:53 Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu gospodarownia odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej i okularami do pracy przy monitorze ekranowym Joanna Rus Publikacja artykułu
2017-05-18 12:58:14 Zarządzenia Burmistrza / Zarządzenie nr 71/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury Joanna Rus Publikacja artykułu