Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr 014/g317/D/II/17 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu w 2017 roku oraz prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Gniew w latach 2017-2025

2017-04-27 10:51:07
Uchwała Nr 039/g317/R/II/17 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Gniew za 2016 rok

2017-04-27 10:53:22
Uchwała Nr 120/g317/P/II/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Gniew na 2017 rok oraz o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego

2017-04-27 10:44:52
Uchwała Nr 121/g317/F/II/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Gniew na lata: 2017-2025

2017-04-27 10:47:35