Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 20 lipca 2016 r. projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia  obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gniew

2016-06-09 13:36:05
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 r.

RGP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko

2016-12-14 14:48:26
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 05 maja 2016 r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały Nr XX/151/16 z dnia 04 maja 2016 r. w sparwie przystąpienia do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew na lata 2016-2020"

2016-05-09 08:51:25
KONSULTACJE SPOŁECZNE DIAGNOZY OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I REWITALIZACJI

2016-06-14 15:30:17
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-26 09:28:24
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Projekt Diagnozy Obszarów Zdegradowanych i Rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020

2016-06-17 11:36:13
FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:52:58
Ankieta dotycząca konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku w przedmiocie oceny stanu aktualnego oraz potencjału obszaru Starego Miasta i Podzamcza

2016-09-27 14:07:52