Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

o przyznaniu dotacji

2016-06-30 15:21:36
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o przyznaniu dotacji

dla Stowarzyszenia KLAMA z siedzibą w Tczewie, ul. Sobieskiego 32/4.

2015-07-23 09:41:13
Informacja o przyznaniu dotacji

Informujemy, iż decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przyznana została dotacja w wysokości 1.000 zł Fundacji Pokolenia na realizację zadania publicznego pn. „OMNIBUS NGO”.
2013-09-11 16:03:48
Informacja o przyznaniu dotacji

 Informujemy, iż decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przyznana została dotacja w wysokości 4.000 zł Stowarzyszeniu Przyjaciół Gimnazjum w Gniewie „GIMFANI” na powierzenie realizacji zadania publicznego pn. „Majówka Hallerówka”.
2013-04-30 15:46:10
Informacja o przyznaniu dotacji w trybie bezkonkursowym

Informujemy, iż decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Gniew przyznana została dotacja w wysokości 1.000 zł Fundacji Pokolenia na realizację zadania publicznego pn. „OMNIBUS NGO”.
2012-12-21 14:28:00
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
2010-07-12 12:15:13
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew informuje, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i upowszechnianie kultury w gminie Gniew w roku 2014 – wsparcie finansowe i organizacyjne oddolnych inicjatyw kulturalnych”.
2013-12-24 10:56:58
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

2010-01-05 11:15:29
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 Informujemy, że rozstrzygnięty został konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu „Popularyzacji idei wolontariatu poprzez organizację Gniewskiej Gali Wolontariatu w dniu 17 grudnia 2014 r.” ogłoszony 4 listopada br. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2014-12-01 13:11:28
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłoszony w dniu 3 lutego 2009 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego został wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie, której przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
2009-03-12 11:31:01