Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj lokalnie”.

 

2009-02-03 15:41:14
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Współpraca z organizacjami pozarządowymi poprzez realizację lokalnego konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłoszony w dniu 3 lutego 2009 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego został wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Fundacja Pokolenia z siedzibą w Pelplinie, której przyznano dotację w wysokości 10 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
2009-03-12 11:31:01
Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew

Otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego gminy Gniew
2009-11-09 14:06:27
Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w roku 2010

Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w roku 2010
2009-11-30 14:53:51
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

 

2010-01-05 11:15:29
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi prawnicze

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Usługi prawnicze
2010-01-15 13:41:00
Konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Wsparcie działań realizowanych przez Gminne Zespoły Przedmiotowe Nauczycieli w 2010 roku”.

​Burmistrz Miasta i Gminy Gniew na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873 z późn. zm.) ogłasza z dniem 29 marca 2010 r. otwarty konkurs ofert na realizację następującego zadania publicznego Gminy Gniew: „Wsparcie działań realizowanych przez  Gminne Zespoły Przedmiotowe Nauczycieli w 2010 roku”.
2010-03-29 15:14:24
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU- „Wsparcie działań realizowanych przez Gminne Zespoły Przedmiotowe Nauczycieli w roku 2010”


INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO „Wsparcie działań realizowanych przez
Gminne Zespoły Przedmiotowe Nauczycieli w roku 2010”
2010-04-23 12:29:00
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Gniew

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizację konkursu grantowego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew.
2010-06-14 14:47:41
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu
2010-07-12 12:15:13