Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

​dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zapytania o cenę na "Szacowanie nieruchomości na terenie Gminy Gniew na lata 2010-2011"
2010-02-18 14:26:04
Zapytanie ofertowe - AZBEST

ZAPYTANIE OFERTOWE: Demontaż, zabezpieczenie, transport, i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Gniew w ramach konkursu: „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego - edycja 2017

 

2017-06-21 12:05:22
Zapytanie ofertowe na zakup usługi przeprowadzenia egzaminów zewnętrznych w ramach projektu pn. "Dziecko najlepsza inwestycja"

2017-03-20 10:57:48
Zapytanie ofertowe na zakup pomocy, materiałów dydaktycznych i reklamowych w ramach projektu pn.: "Dziecko najlepsza inwestycja"

2016-12-12 15:02:07
Zapytanie ofertowe na zakup dostępu do platformy edukacyjnej, w ramach projektu pn.: „Dziecko najlepsza inwestycja”.

2016-12-12 15:03:05
Zapytanie ofertowe na usługi społeczne w ramach projektu pn. "Dziecko najlepsza inwestycja"

2016-10-31 15:09:32
Zapytanie ofertowe na usługi społeczne w ramach projektu pn. "Dziecko najlepsza inwestycja"

2016-11-15 15:27:16
Zapytanie ofertowe

na usługę w zakresie odbierania, transportu i przekazania na składowisko odpadów z pojemników z jednostek samorządu terytorialnego usytuowanych na terenie miasta i gminy Gniew w 2017 i 2018 roku

2016-11-21 13:07:37
Zaproszenie do składania ofert - audyt wewnętrzny Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do składania ofert na prowadzenie audytu wewnętrznego w jednostce samorządu terytorialnego - Gmina Gniew.


2012-04-19 10:56:13
Zaproszenie do składania ofert - audyt wewnętrzny

​​

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zaprasza do składania ofert na ofert na usługę opracowania i wdrożenia w Urzędzie Miasta i Gminy Gniew funkcji audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

 

Ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik do zaproszenia do składania ofert) wraz z załącznikami należy złożyć w formie: (osobiście, listownie) na adres:

 

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie

Plac Grunwaldzki 1 Sekretariat Urzędu I piętro

do dnia 12 kwietnia 2010 roku do godz. 11:00

2010-04-02 08:59:08