Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Budowa przystani żeglugi turystycznej w Gniewie oraz budowa przystani żeglarskiej przy Wzgórzu Zamkowym planowanych do realizacji w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”

Budowa przystani żeglugi turystycznej w Gniewie oraz budowa przystani żeglarskiej przy Wzgórzu Zamkowym planowanych do realizacji w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
2009-02-18 16:14:11
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10  z dnia 24.06.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.000.000 zł.
2010-06-28 14:31:07
Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10

 

dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr SK.2264-35/10  z dnia 24.06.2010r. w trybie przetargu nieograniczonego na udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 1.500.000 zł.
2010-06-28 14:26:59
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - audyt wewnętrzny

2010-04-13 11:21:47
KONKURS ARCHITEKTONICZNY NA: Opracowanie koncepcji urbanistyczno – architektonicznej zagospodarowania skwerku przy ulicy Wiślanej w Gniewie

 

2017-03-16 14:19:24
Odpowiedzi na pytania do SK.271.3.2011

 dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowych w Ostrowitem" w wysokości do 800.000 zł
2011-08-17 13:47:23
Odpowiedzi na pytania do SK.271.3.2011

 dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie zadania pn."Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowych w Ostrowitem" w wysokości do 800.000 zł
2011-08-02 09:39:05
Odpowiedzi na pytania do SK.271.3.2011

 dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowych w Ostrowitem" w wysokości do 800.000 zł
2011-08-08 13:22:07
Odpowiedzi na pytania do SK.271.3.2011

 dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie zadania pn:"Budowa ujęcia wody i sieci wodociągowych w Ostrowitem" w wysokości do 800.000 zł
2011-08-18 12:56:23
Odpowiedzi na pytania do ZP.SK.340-3/2010 i ZP.SK.340-4/2010

 Dotyczy: udzielenia zamówienia publicznego na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie  w wysokości 1.000.000 zł oraz na dofinansowanie oświaty w wysokości 1.500.000 zł
2010-07-07 11:40:23