Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie z dnia 16.02.2009 r.

 na dostawę materiałów biurowych i eksploatacyjnych do faksów, drukarek i kserokopiarek
2009-02-16 13:41:00
Budowa przystani żeglugi turystycznej w Gniewie oraz budowa przystani żeglarskiej przy Wzgórzu Zamkowym planowanych do realizacji w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”

Budowa przystani żeglugi turystycznej w Gniewie oraz budowa przystani żeglarskiej przy Wzgórzu Zamkowym planowanych do realizacji w ramach projektu „Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej”
2009-02-18 16:14:11
Ogłoszenie

W wyniku licytacji elektronicznej przeprowadzonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 16.02.2009 r. w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej w dniu 12 marca 2009 r. dotyczacej dostawy materiałów biurowych i eksploatacyjnych do faxów, drukarek i kserokopiarek - Urząd Miasta i Gminy w Gniewie na podstawie art. 80 ust.1 pkt.2 podaje adres i nazwę firmy, której zamawiajacy udzieli zamówienia jako Wykonawcy, który zaoferowal najniższą cenę: 37 000 złotych:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"HONIA" Maciej Mostowy
83-250 Skarszewy
Ul. Rzemieślnicza 3

2009-03-12 10:43:26
Sprzedaż Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej działalność gospodarki odpadami INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.

Komisja Prywatyzacyjna do przeprowadzenia sprzedaży zorganizowanej części Spółki INWEST-KOM w Gniewie, związanej z gospodarką odpadami zaprasza inwestorów krajowych i zagranicznych (osoby prawne i fizyczne) do podjęcia rokowań dotyczących sprzedaży Zorganizowanej Części Przedsiębiorstwa obejmującej działalność gospodarki odpadami INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o.
2009-04-08 08:11:23
Ogłoszenie z dnia 18 czerwca 2009 r.

 

OGŁOSZENIE O  PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

Gmina Gniew

Plac Grunwaldzki 1

83-140 Gniew

ogłasza  przetarg nieograniczony  na  zadanie:

 

„Budowa kompleksu sportowo- rekreacyjnego  w ramach programu 

moje boisko Orlik 2012 w Gniewie przy ul. 27 Stycznia ”

2009-06-24 10:33:18
Ogłoszenie z dnia 10.08.2009

ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie:
Remont i wyposażenie obiektów pełniących funkcje społeczne, kulturalne rekreacyjne w gminie Gniew, w miejscowościach: Rakowiec, Pieniążkowo, Wielkie Walichnowy.
2009-08-12 13:18:49
Ogłoszenie z dnia 23 września 2009 r.

Na dostawę, montaż i wyposażenie kontenerów z przeznaczeniem na mieszkania socjalne dla 14 rodzin w miejscowości Brody Pomorskie, gmina Gniew
2009-09-23 16:12:47
Zamówienie pod nazwą: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kursztyn, Cierzpice, Brody Pomorskie – Gmina Gniew".


2009-12-02 08:06:49
Ogłoszenie z dnia 2 września 2009 r.


2009-12-09 08:09:44
Ogłoszenie o przetargu na: Usługę ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej Urzędu Miasta i Gminy Gniew wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i zakładami budżetowymi.


2009-12-11 14:07:09