Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wykaz osób wylosowanych do poszczególnych OKW w Gminie Gniew

 
2014-10-22 16:11:42
UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 25 sierpnia 2014 r.

w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków komisji wyborczych, wzoru zgłoszenia oraz zasad powoływania terytorialnych komisji wyborczych i obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
2014-09-15 13:05:20
Uchwała nr 8/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

 
2014-11-06 14:31:14
Uchwała nr 4/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 22:02:44
Uchwała nr 3/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie ramowego planu pracy Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 22:00:39
Uchwała nr 2/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 21:59:24
Uchwała Nr 19/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

 
2014-11-28 11:21:34
Uchwała Nr 1614 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 18 listopada 2014

 
2014-11-25 08:26:06
Uchwała nr 1/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie wyboru Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 21:56:25
Uchwała nr 10/2014 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

 w sprawie: wygaśnięcia członkostwa w obwodowej komisji wyborczej, w Gminie Gniew.
2014-11-06 14:37:54