Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku o miejscu, dniach i godzinach przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego


2014-09-02 13:21:23
Informacja Komisarza Wyborczego w Gdańsku w sprawie sposobu zgłaszania przez komitety wyborcze kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych


2014-09-02 13:20:09
Informacje dotyczące tworzenia komitetów i zgłaszania kandydatów

 
2014-08-27 10:29:48
Komunikat

w sprawie powołania Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2014-09-23 22:08:03
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gniewie i kandydatów na burmistrza.
2014-09-23 22:05:09
Komunikat Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

 
2014-11-14 11:40:58
Obwieszczenie

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 września 2014 r. w sprawie obwodów głosowania w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. 
2014-09-25 22:26:24
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Rady Miejskiej w Gniewie w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
2014-09-02 13:48:19
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów uczestniczących w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


2014-09-02 13:50:13
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego w sprawie okręgów wyborczych dla wyboru Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

 
2014-09-03 15:32:13