Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Adaptacja nabrzeża jeziora Półwieś na kąpielisko wiejskie

2006-03-03 00:00:00
Adaptacja sal na świetlicę wiejską w SP w Kursztynie, oraz budowa placu zabaw

2006-03-03 00:00:00
Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego

z dnia 08-11-2016 r. w sprawie zatwierdzenia: „Projektu robót geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich budowy dwutorowej linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin – Gdańsk Przyjaźń zad. II, gminy: Gniew, Smętowo Graniczne, Morzeszczyn, Pelplin, Starogard Gdański, Skarszewy, Kolbudy, województwo pomorskie.

2016-11-16 16:59:54
DECYZJA o warunkach zabudowy Nr 22 / 2012

DECYZJA o warunkach zabudowy Nr 22 / 2012 dla zamierzenia polegającego na budowie elektrowni wiatrowej o maksymalnych parametrach: wysokość do 180 m i rozpiętości skrzydeł do 105 m na działce geodezyjnej nr 8/5, arkusz mapy 1, obręb Szprudowo, gmina Gniew.
2012-10-12 13:33:13
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27.12.2011 r.

 I n f o r m a c j a

Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Gniew:
„Edukacja Ekologiczna  oraz monitoring i promocja szlaków turystycznych w gminie Gniew w roku 2012”.

2011-12-28 13:56:35
Informacja o konsultacjach dotyczącychy projektu uchwały w sprawie określenia warunków i trybu udzielania i rozliczania dotacji służących sprzyjaniu rozwojowi sportu oraz kontroli ich wykorzystywania

2016-10-28 13:10:36
Informacja o konsultacjach Wieloletniego programu współpracy Gminy Gniew z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2015

 
2012-05-11 09:58:38
Informacja o odwołaniu przetargu

2008-07-01 07:58:00
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu

Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego Gminy Gniew: „Edukacja Ekologiczna w Gminie Gniew w roku 2009”.

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Edukacja Ekologiczna w Gminie Gniew w roki 2009", ogłoszony w dniu 11 grudnia 2008 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego została wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew, któremu przyznano dotację w  wysokości 65 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

2009-01-19 13:06:34
INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU

Informuję, że rozstrzygnięty został konkurs na realizację zadania publicznego pn. „Organizacja i upowszechnianie kultury na terenie Gminy Gniew w roku 2009” ogłoszony w dniu 28 listopada 2008 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W wyniku postępowania konkursowego został wyłoniona organizacja, której Gmina Gniew powierzy realizację ww. zadania. Organizacją tą jest Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew, któremu przyznano dotację w  wysokości 230 tys. zł. Złożona oferta spełniła wszystkie wymogi zawarte zarówno w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz zgodna była z wymogami konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew
Bogdan Badziong
2009-01-09 08:14:05