Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONSULTACJI

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW KONSULTACJI
2006-10-02 11:59:00
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

2008-10-21 22:10:00
ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU

2008-10-21 22:18:00
Zawiadomienie

W wyniku licytacji elektronicznej przeprowadzonej zgodnie z ogłoszeniem z dnia 01.03.2007 r. w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej w dniu 28.03.2007 r. dotyczacej dostawy materiałów biurowych - Urząd Miasta i Gminy w Gniewie na podstawie art. 80 ust.1 pkt.2 podaje adres i nazwę firmy, której Zamawiajacy udzieli zamówienia jako Wykonawcy, który zaoferował najnizszą cenę: 42.300,- zł.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo- Handlowe "HONIA"
Maciej Mostowy
ul Rzemieślnicza 3
83-250 Skarszewy

Kierownik Referatu Organizacyjnego
Elżbieta Karzyńska

2007-03-28 14:01:00
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew nr 348/06

icon Zw sprawie określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc (82.50 KB)
2006-04-19 00:00:00
Wynik przetargu z dnia 26 maja 2008 r.

2008-06-06 08:16:00
Wyniki przetargu z dnia 6 marca 2008

2008-03-14 12:51:00
Wyniki aukcji z dnia 27 lutego 2006 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gniewie informuje, że aukcję przeprowadzoną w dniu 27 lutym 2006 r. wygrała firma:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe
"Honia" Maciej Mostowy
ul. Rzemieślnicza 3
83-250 Skarszewy

za kwotę 32900 zł
2006-02-28 00:00:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS 18/2007

2007-09-17 09:53:00
WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY nr WNS. 9/2006, WND. 9/2006, WNS. 9/2006

Wykazy te wywiesza się na okres 21 dni tj. do dnia 01.08.2006  r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Plac Grunwaldzki 1 na tablicach ogłoszeń (wewnętrzna i zewnętrzna) oraz na stronie internetowej Urzędu strona www.gniew.pl zakładka BIP – ogłoszenia.

2006-07-17 00:00:00