Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej

Informuję, że został rozstrzygnięty konkurs na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu "Upowszechniania kultury fizycznej przez przedsięwzięcia zwiększające aktywaność fizyczną mieszkańców gminy Gniew w roku 2016.

2016-06-21 13:39:19
Obieszczenie BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 17 czerwca 2016 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego

2016-07-07 10:19:22
OBIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 24 kwietnia 2015 r.

w sprawie wydania na rzecz ENERGA – Operator S.A. Oddział w Gdańsku decyzji Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 06/2015 o lokalizacji inwestycji celu publicznego przewidzianej do realizacji na działce geodezyjnej nr 54/12 w Pieniążkowie

2015-04-24 11:59:52
OBWIESZCZENIE

 

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW
z dnia 18 listopada 2011 r.
w sprawie udziału w postępowaniu administracyjnym spadkobierców

2011-11-18 08:29:41
OBWIESZCZENIE

 
2011-11-16 09:32:23
OBWIESZCZENIE

 o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew na wschód od drogi krajowej Nr 1 do granicy miasta
2010-06-18 11:12:55
OBWIESZCZENIEBURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 06 czerwca 2017 roku o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Tymawa, Piaseczno, Jeleń, gmina Gniew

2017-06-07 15:02:01
OBWIESZCZENIE

 OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Nicponia  i Tymawa w gminie Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2012-06-19 15:19:29
OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru istniejącego zakładu przy ul. Sobieskiego w mieście Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
2012-10-16 08:49:47
OBWIESZCZENIE BURMIASTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 lutego 2017 roku o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

2017-02-15 10:25:28