Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
protokół z dnia 30.09.2014r. w sprawie wynkiów konsultacji.

 
2014-09-30 15:29:24
Pamiętaj o tabliczkach

 
2014-08-08 13:19:23
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 lipca 2014 r.

 o niezałatwieniu sprawy w terminie
2014-07-15 14:47:00
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru istniejącego zakładu przy ul. Sobieskiego w mieście Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2013-05-21 07:52:55
Ogłoszenie z dnia 4 sierpnia 2011 r.

Ogłoszenie z dnia 4 sierpnia 2011 r.
2011-08-05 12:10:38
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

2017-02-08 11:38:33
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

2018-11-21 11:18:32
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 3 sierpnia 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Sołectwa Kursztyn dotyczących weryfikacji stanowiska mieszkańców Sołectwa Kursztyn na temat zmiany przynależności miejscowości Cierzpice poprzez wyłączenie jej z Sołectwa Kursztyn i utworzenie odrębnego sołectwa o nazwie "Sołectwo Cierzpice"

2017-08-18 10:09:29
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 maja 2017 roku w sprawie ogłoszenia konsulatcji z mieszkańcami miasta Gniew dotyczących zebrania opinii oraz uwag na temat utworzenia Sołectwa w granicach administracyjnych miasta o nazwie "Nowa Ameryka"

2017-06-08 15:10:31
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 22.07.2011

 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kursztyn

2011-07-13 11:04:40