Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA WYBÓR WSPÓLNIKA I INWESTORA FINANSOWEGO DO SPÓŁKI CELOWEJ

2018-11-21 11:18:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 05 września 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłoczonej w miejscowości Wielkiie Walichnowy

2018-09-06 10:44:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 1 sierpnia 2018 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn:

demontaż istniejącej stacji transformatorowej, istniejącej linii napowietrznej niskiego napięcia 0,4kV oraz istniejącej linii napowietrznej średniego napięcia 15kV, a także budowa stacji transformatorowej, linii podziemnej kablowej niskiego napięcia 0,4kV oraz linii podziemnej kablowej średniego napięcia 15kV, na działkach nr ew. 92, 93, 94, 95, 96, 104/1, 104/2, 105, 107, obręb Rakowiec, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 34, 35, 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 60, obręb Jeleń, gmina Gniew.

2018-08-01 11:00:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 3 lipca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 383, 388, 373/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-07-06 10:48:40
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 czerwca 2018 r. dotyczącego ponownego wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielkie Walichnowy, gmina Gniew.

2018-06-19 10:30:07
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie wydania decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia pn.:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej o długości ok. 160,0 m wraz z przyłączami, na działkach nr ew. 42/2, 41/2, 41/3, miasto Gniew.

2018-05-29 14:16:27
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 16 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn.:

budowy kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV o długości ok. 320m oraz budowy jednego słupa energetycznego na działkach ew. nr 66, 68/4 i 78, obręb Widlice, gmina Gniew.

2018-05-17 11:38:38
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 15 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn.:

budowa kablowej linii elektroenergetycznej SN-15kV, słupowej stacji transformatorowej, słupa energetycznego SN-15kV oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, a także demontaż istniejącej słupowej stacji transformatorowej oraz napowietrznej sieci elektroenergetycznej nn-0,4kV, na działkach nr ew. 468, 467, 466, 465, 130/2, obręb Rakowiec, gmina Gniew.

2018-05-16 09:03:26
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 maja 2018 roku dotyczące wydania decyzji w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.:

rozbudowa sieci wodociągowej, na działkach nr ew. 1/26, 19/6, 20/4, 22/4, obręb Gniew, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 251/2, 250/2, 249, 188, 187, 186, 185/7, obręb Szprudowo, gmina Gniew.

2018-05-14 15:09:32
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 04 maja 2018 roku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publiczngo dla zamierzenia pn.:

przebudowa sieci elektroenergetycznych polegających na: demontażu linii napowietrznych niskiego i średniego napięcia oraz budowa nowej słupowej stacji transformatorowej oraz nowych linii kablowych podziemnych niskiego i średniego napięcia na działkach nr ew. 92, 93, 94, 95, 96, 104/1, 104/2, 105, 107, obręb Rakowiec, gmina Gniew oraz na działkach nr ew. 36, 37, 43, 44, 45, 49, 50, 57, 60, obręb jeleń, gmina Gniew.

2018-05-07 11:05:33