Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 133/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 listopada 2018

w sprawie powołania Komisji dla przeprowadzenia naboru na trzy wolne stanowiska opiekuna dziecięcego w Żłobku Jaś i Marysia w Gniewie

2018-11-16 11:23:51
Zarządzenie nr 125/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 listopada 2018r. w sprawie przekazania spółce z o.o. Inwest-Kom w Gniewie - jednostce organizacyjnej gminy, realizacji zadań własnych gminy o charakterze użyteczności publicznej w zakresie zadań związanych z zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie gminy Gniew w sezonie zimowym 2018/2019

2018-11-13 09:34:10
Zarządzenie nr 126/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 listopada 2018r.

2018-11-13 09:09:29
Zarządzenie Nr 127/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych i lokalowych, stanowiących własność Gminy Gniew, do dzierżawy i sprzedaży oraz ustalenia ich wykazów

2018-11-09 09:52:19
Zarządzenie Nr 124/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 listopada 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Żłobka Jaś i Marysia w Gniewie

2018-11-06 10:04:56
Zarządzenie Nr 120/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 października 2018 r.

w sprawie powołania Zespołu Projektowego w celu realizacji i zarządzania Projektem konkursowym pod nazwą "Żłobek Jaś i Marysia" realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego, Działanie 5.3. Opieka nad dziećmi do lat 3.

2018-10-29 09:02:45
Zarządzenie Nr 117/18 w sprawie ustalenia godzin otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Gniew

2018-10-25 14:03:27
Zarządzenie Nr 84/18 w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew

2018-10-25 14:02:29
Zarządzenie Nr 67/2018 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Gniew

2018-10-25 14:00:43
Zarządzenie Nr 119/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 października 2018 r.

2018-10-25 13:59:18