Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 58/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17 maja 2018 r.

w sprawie powołania Inspektora danych osobowych

2018-05-17 10:43:34
Zarządzenie Nr 166/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

 

2019-01-21 10:09:49
Zarządzenie Nr 163/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

 

2019-01-21 10:05:56
Zarządzenie Nr 155/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

 

2019-01-21 10:00:23
ZARZĄDZENIE NR 150/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie ogłoszenia wyborów uzupełniających na stanowisko sołtysa Sołectwa Rakowiec oraz
kalendarza wyborczego

2019-01-02 10:04:46
ZARZĄDZENIE NR 151/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 10 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania i trybu działania Gminnej Komisji Wyborczej dla przeprowadzenia głosowania
w wyborach uzupełniających na stanowisko Sołtysa Sołectwa Rakowiec

2019-01-02 10:03:09
Zarządzenie Nr 164/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrekora Żłobka Jaś i Marysia w Gniewie

2018-12-31 12:59:01
Zarządzenie Nr 167/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

2018-12-31 12:23:40
Zarządzenie Nr 148/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 grudnia 2018r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w dniu 24 grudnia 2018r. oraz ustalenia godzin otwarcia Urzędu Miasta i Gminy Gniew w dniu 31 grudnia 2018r.

2018-12-14 13:30:40
ZARZĄDZENIE Nr 160/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 grudnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego gminy Gniew pt.:

"Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2019" oraz zatwierdzenia regulaminu Komisji Konkursowej.

2018-12-13 15:16:22