Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 52 2018

2018-05-15 15:19:50
Zarządzenie Nr 57/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 14 maja 2018r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowego najemcy.

2018-05-14 14:25:39
ZARZĄDZENIE NR 55/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty otwartego konkursu ofert na realizację zadań
z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiazywania Problemów
alkoholowych dla gminy Gniew na 2018 rok.

2018-05-11 09:19:42
Zarządzenie Nr 54/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 maja 2018r.

w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokalu mieszkalnego w drodze bezprzetargowej na rzcz dotychczasowego najemcy.

2018-05-10 15:01:39
Zarządzenie Nr 50/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 4 maja 2018r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Gniewie.

2018-05-07 12:13:04
Zarządzenie Nr 45/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 kwietnia 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gniewie

2018-04-18 14:14:22
Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie Nr 44/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie wzoru wniosku o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

2018-04-16 12:58:09
Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

Zarządzenie Nr 43/18 Burmistrza Miata i Gminy Gniew z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia składu komisji ds. rozpatrywania wniosków o przyznanie nagród i wyróżnień za wysokie wyniki sportowe

2018-04-16 12:58:05
Zarządzenie Nr 39/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 98/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 12 lipca 2017 r. w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2018 przypadajacych na poszczególne sołectwa

2018-04-09 09:33:46
Zarządzenie Nr 38/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 kwietnia 2018 r.

w sprawie ustalenia wzoru druków wniosku o przydział / zamianę lokalu, wniosku o zawarcie umowy najmu z powodu zmiany dotychczasowego najemcy

2018-04-09 09:29:40