Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 20/18 Burmistrz Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 58/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji weryfikującej wnioski na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego oraz określenia procedur wykorzystania środków funduszu sołeckiego

2018-02-15 14:01:25
Zarządzenie Nr 16/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie określenia terminu składania wniosków o przyjęcie do klasy IV i VII szkoły podstawowej prowadzonej przez Gminę Gniew, powstałej z przekształcenia gimnazjum.

2018-01-25 14:54:52
Zarządzenie Nr 17/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2018 r.

w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych oraz przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2018/2019, dla których Gmina Gniew jest organem prowadzącym

2018-01-24 15:59:31
Zarządzenie Nr 15/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

2018-01-23 12:59:05
Zarządzenie Nr 13/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej

2018-01-19 12:37:55
Zarządzenie Nr 12/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2018

2018-01-17 14:01:26
Zarządzenie Nr 9/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 stycznia 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIII/304/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2018.

2018-01-17 10:48:26
Zarządzenie Nr 10/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania komisji przetargowej

2018-01-15 09:48:41
Zarządzenie Nr 7/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej

2018-01-10 16:38:49
Zarządzenie Nr 8/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10.01.2018r. Gniewski Budżet Obywatelski

2018-01-10 15:41:11