Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie nr 93/18 Burmistrza Miasta i Gmiy Gniew z dnia 14 sierpnia 2018r.

w sprawie powołania Komisji przeprowadzających postępowania egzaminacyjne dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

2018-08-17 12:47:29
Zarządzenie Nr 92/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 sierpnia 2018

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu gminy Gniew na 2019 rok

2018-08-16 13:13:02
Zarządzenie nr 91/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 sierpnia 2018r.

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy gniew do dzierżawy i sprzedaży oraz ustalenia ich wykazów

2018-08-10 12:57:21
Zarządzenie nr 90/2108 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

2018-08-08 11:16:47
Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 sierpnia 2018r.

Zarządzenie rn 87/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie określenia zasad stosowania czynszu dzierżawnego i warunków dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Gniew

2018-08-02 13:58:34
Zarządzenie Nr 84/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 lipca 2018r.

2018-07-23 15:15:49
Zarządzenie Nr 69/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy gniew do sprzedaży, zamiany, nieodpłatne przekazanie (aport) oraz ustalenia ich wykazu

2018-07-12 09:41:41
Zarządzenie Nr 81/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 lipca 2018 r.

w sprawie informacji o wysokości środków funduszu sołeckiego na rok 2019 przypadających na poszczególne sołectwa

2018-07-11 15:23:36
Zarządzenie nr 78/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 lipca 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 29/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 20 marca 2018 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji następującego zadania
publicznego Gminy Gniew: „Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez dofinansowanie
w 2018 roku wkładu własnego oragnizacji w zakresie realizowanych projektów finansowanych ze środków
pochodzących spoza budżetu Gminy Gniew"

2018-07-06 14:01:25
Zarządzenie Nr 79/18 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 lipca 207r.

w sparwie przeznaczenia nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Gniew na wniesienie wkłady niepieniężnego (Aport) oraz ustalenia jej wykazu

2018-07-06 13:12:47