Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji, reguluje ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2014 r. poz. 1195). 

 

 

 


Liczba odwiedzin : 655
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Sebastian Frymarski
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2017-03-06 09:29:05
Czas publikacji: 2017-03-06 09:29:05
Data przeniesienia do archiwum: Brak