Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 117A/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 1 września 2017r.

2018-01-10 16:37:40
Zarządzenie Nr 171/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r.
w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

2018-01-03 08:42:09
Zarządzenie nr 170/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 grudnia 2017 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji następującego zadania publicznego Gminy Gniew: "Działalność wspomagająca organizacje pozarządowe poprzez realizację w 2018 roku konkursu grantowego na oddolne inicjatywy mieszkańców Gminy Gniew".

2017-12-27 16:30:03
Zarządzenie Nr 166/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

2017-12-22 10:33:55
Zarządzenie Nr 169/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 grudnia 2017r.

2017-12-21 14:21:25
Zarządzenie Nr 168/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 grudnia 2017r.

w sprawie wyrażenia zgody na rozłożenie na raty ceny sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku położonym w Gniewie przy ulicy Partyzantów 6 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

2017-12-21 14:18:39
Zarządzenie Nr 167/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gneiw z dnia 20 grudnia 2017 r.

w sprawie zlecenia spółce z o. o. INWEST – KOM w Gniewie – jednostce organizacyjnej Gminy,
wykonania robót dodatkowych w zakresie zadania nr 1. Przebudowa ulicy i chodnika w miejscowości
Ciepłe.

2017-12-21 09:11:25
Zarządzenie Nr 122/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 września 2017 r.

w sprawie zlecenia spółce z o. o. INWEST – KOM w Gniewie – jednostce organizacyjnej Gminy,
wykonania zadań pn. Wykonanie remontu dróg gminnych, w zakresie: 1. Przebudowa ulicy i chodnika
w miejscowości Ciepłe; 2. Przebudowa wjazdu z ul. 27 stycznia na Osidle Witosa;
3. Utwardzenie nawierzchni płytami JOMB ul. Jana Pawła II.

2017-12-15 13:23:15
Zarządzenie nr 165/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie zlecenia spółce z o. o. INWEST – KOM w Gniewie – jednostce organizacyjnej Gminy,
wykonania zadania pn. Wymiana kostki na placu przyszkolnym w Opaleniu.

2017-12-15 13:14:32
Zarządzenie Nr 160/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/215/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie: budżetu gminy Gniew na rok 2017.

2017-12-14 10:11:48