Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2017-04-05 16:23:03
Przyznanie dotacji w ramach konkursu Przygotowanie Programów Rewitalizacji

2016-06-01 10:28:37
Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew

2016-06-09 13:35:41
PROJEKT „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 13:12:34
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:53:49
PODSUMOWANIE PRAC NAD PROJEKTEMLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023

2017-04-04 07:37:07
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-05-12 12:01:49
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-07-26 14:27:31
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

2017-03-28 15:30:27
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 września 2016 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 09:51:28