Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

2017-03-28 15:30:27
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:53:49
FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:52:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 r.

RGP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko

2016-12-14 14:48:26
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH z dnia 24.10.2016

2016-11-03 11:53:56
PROJEKT „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 13:12:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 września 2016 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 09:51:28
Ankieta dotycząca konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku w przedmiocie oceny stanu aktualnego oraz potencjału obszaru Starego Miasta i Podzamcza

2016-09-27 14:07:52
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-26 09:28:24
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LIPIEC 2016 ROKU

2016-07-12 08:55:59