Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego

2018-03-06 09:51:41
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-07-26 14:27:31
UCHWAŁA NR XXXVII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023

2017-07-10 10:16:18
UCHWAŁA NR XXXVII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 2020.

2017-07-10 10:14:03
Uchwała rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew

2017-05-18 11:15:28
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-05-12 12:01:49
UCHWAŁA NR XXXIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023

2017-04-13 08:45:08
UCHWAŁA NR XXVIII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020 wraz z roztrzygnięciem nadzorczym

2017-04-11 11:34:35
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2017-04-05 16:23:03
PODSUMOWANIE PRAC NAD PROJEKTEMLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023

2017-04-04 07:37:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

2017-03-28 15:30:27
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:53:49
FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:52:58
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 r.

RGP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko

2016-12-14 14:48:26
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH z dnia 24.10.2016

2016-11-03 11:53:56
PROJEKT „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 13:12:34
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 września 2016 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 09:51:28
Ankieta dotycząca konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku w przedmiocie oceny stanu aktualnego oraz potencjału obszaru Starego Miasta i Podzamcza

2016-09-27 14:07:52
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-26 09:28:24
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LIPIEC 2016 ROKU

2016-07-12 08:55:59
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG Projekt Diagnozy Obszarów Zdegradowanych i Rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020

2016-06-17 11:36:13
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁUCZESTNICTWA W TWORZENIU LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA GNIEW! KONSULTACJE SPOŁECZNE DIAGNOZY OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I REWITALIZACJI

2016-06-15 16:28:55
KONSULTACJE SPOŁECZNE DIAGNOZY OBSZARÓW ZDEGRADOWANYCH I REWITALIZACJI

2016-06-14 15:30:17
OBWIESZCZENIE / OGŁOSZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 czerwca 2016 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Gniew zawiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych w dniach od 17 czerwca 2016 r. do 20 lipca 2016 r. projektu uchwały Rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia  obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji w mieście Gniew

2016-06-09 13:36:05
Projekt Uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew

2016-06-09 13:35:41
Uchwała Nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 04 maja 2016

w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew na lata 2016 – 2020"

2016-06-01 10:28:48
Przyznanie dotacji w ramach konkursu Przygotowanie Programów Rewitalizacji

2016-06-01 10:28:37
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 05 maja 2016 r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały Nr XX/151/16 z dnia 04 maja 2016 r. w sparwie przystąpienia do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew na lata 2016-2020"

2016-05-09 08:51:25
10 20 30 40 50 Wyników