Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:52:58
UCHWAŁA NR XXVIII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020 wraz z roztrzygnięciem nadzorczym

2017-04-11 11:34:35
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-07-26 14:27:31
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH z dnia 24.10.2016

2016-11-03 11:53:56
Ankieta dotycząca konsultacji projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do 2020 roku w przedmiocie oceny stanu aktualnego oraz potencjału obszaru Starego Miasta i Podzamcza

2016-09-27 14:07:52
Formularz zgłaszania uwag w ramach konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-26 09:28:24
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 21 września 2016 r.o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 09:51:28
PROJEKT „Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew do 2020 roku”

2016-09-29 13:12:34
Uchwała rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew

2017-05-18 11:15:28
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 05 maja 2016 r.

o podjęciu przez Radę Miejską w Gniewie Uchwały Nr XX/151/16 z dnia 04 maja 2016 r. w sparwie przystąpienia do sporządzenia "Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew na lata 2016-2020"

2016-05-09 08:51:25