Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wpis do wykazu programów rewitalizacji gmin województwa pomorskiego

2018-03-06 09:51:41
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 14 grudnia 2016 r.

RGP.062.1.2016

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW

z dnia 14 grudnia 2016 r.

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania  na środowisko

2016-12-14 14:48:26
UCHWAŁA NR XXXVII/271/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIII/245/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023

2017-07-10 10:16:18
UCHWAŁA NR XXXVII/270/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XX/151/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Gniew na lata 2016- 2020.

2017-07-10 10:14:03
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-05-12 12:01:49
UCHWAŁA NR XXXIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023

2017-04-13 08:45:08
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2017-04-05 16:23:03
PODSUMOWANIE PRAC NAD PROJEKTEMLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023

2017-04-04 07:37:07
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:53:49
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

2017-03-28 15:30:27