Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała rady Miejskiej w Gniewie w sprawie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji miasta Gniew

2017-05-18 11:15:28
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-05-12 12:01:49
UCHWAŁA NR XXXIII/245/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023

2017-04-13 08:45:08
UCHWAŁA NR XXVIII/222/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Gniew do roku 2020 wraz z roztrzygnięciem nadzorczym

2017-04-11 11:34:35
SPRAWOZDANIE Z PRZEPROWADZONYCH FORM KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

2017-04-05 16:23:03
PODSUMOWANIE PRAC NAD PROJEKTEMLOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY GNIEW NA LATA 2016-2023

2017-04-04 07:37:07
OBWIESZCZENIE Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 marca 2017 r. o przeprowadzeniu konsultacji społecznych, których przedmiotem jest zebranie uwag i wniosków w sprawie projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniew na lata 2016 - 2023.

2017-03-28 15:30:27
projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:53:49
FORMULARZ KONSULTACJI do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Gniewie na lata 2016 - 2023

2017-03-28 14:52:58
Ogłoszenie otwartego naboru podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku tj. wspólnot mieszkaniowych będących właścicielami budynków mieszkalnych zlokalizowanych na obszarze rewitalizacji do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego planowanego do złożenia w konkursie dla działania 8.1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Pomorskiego na lata 2014-2020

2017-02-08 15:15:41