Rejestr umów zawieranych przez Burmistrza Miasta i Gminy Gniew na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

L.P

Numer umowy

Data zawarcia umowy

Okresu obowiązywania

Dane podmiotu,
z którym umowa jest zawarta

Kwota umowy brutto

Przedmiot umowy

Podstawa zawarcia umowy / Uwagi

1

 SE.272.1.2015

15.09.2015

15.09.2015
31.12.2017

NOVUM Spółka Akcyjna,
Warszawa,
ul Racławicka 146

226.363,37 zł

sprzedaż energii elektrycznej - wykonawca wyłoniony
w ramach grupy zakupowej

art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
umowa podpisana przez Gminę w imieniu własnym
i wszystkich jednostek organizacyjnych

2

 RPI.1340.1.19.2015

02.11.2015

02.11.2015 
14.12.2015

"Extranet" Joanna Paździerska,
87-100 Toruń,
ul. Wielki Rów 40 B

14.630 zł

budowa strony internetowej Gminy Gniew www.gniew.pl
oraz dostosowanie jej do potrzeb osób niepełnosprawnych
w ramach konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

3

SE.272.1.2015

15.12.2015

 

15.12.2015
28.02.2017

ENMEDIA Sp. z o.o.
ul. Warszawska 43,
61-028 Poznań

                     3.600 zł     

doradztwo (obsługa) w zakresie energii elektrycznej
punktów poboru energii elektrycznej należących do Gminy Gniew
oraz wszystkich jednostek organizacyjnych gminy

            art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r   
Prawo zamówień publicznych

4

        RAG.272.1.2015

01.01.2016

 

01.01.2016
31.12.2016

 

SITA PÓŁNOC Sp. z o.o. 80-044 Gdańsk
Trakt św. Wojciecha 43/45

          4.816,93 zł za miesiąc

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
(zmieszanych i selektywnie zebranych)z obiektu Urzędu Miasta i Gminy Gniew
oraz jednostek organizacyjnych gminy

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
umowa zawarta dla Gminy Gniew i jednostek organizacyjnych

.

   

5

 RPI.2720.1.2016

08.01.2016 

08.01.2016
31.12.2016


"RADIO GŁOS"
ul. Bpa Dominika 11
83-130 Pelplin

9.000 zł

promocja Miasta i Gminy Gniew na antenie "Radia Głos"

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 

6.

RPI.2720.2.2016

08.01.2016


08.01.2016
31.12.2016

 

PHU PRESPOL Jacek Ziorkiewicz
Piaseczno 36
83-123 PIaseczno

2.656,80 zł

zamieszczanie materiałów promocyjnych Gminy Gniew
w ilości jednej strony gazetowej w każdym wydaniu "Głosu Powiatowego'

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

 7.

RPI.2720.3.2016

 13.01.2016 01.02.2016
31.12.2016

 

Kancelarie Doradców Prawnych i Inwestycyjnych FACT sp. z o.o.
83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 36
Wydawca "WIEŚCI Z KOCIEWIA"

 

3.382,50 zł

publikacja na łamach "WIEŚCI Z KOCIEWIA"
informacji dotyczących Gminy Gniew

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

   8.

RPI.2720.4.2016

 15.02.2016


01.04.2016
31.03.2017

VC Travelling Polska
Ariel Trzajna
Dziemionna, ul. Polna 50
86-060 Nowa Wieś Wielka

299,00 zł

wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Gniew
w serwisie: www.vc.travellingpolska.pl
oraz www.poland24h.pl w formie
prezentacji multimedialnej

art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych

   9.      01.04.2016

        01.04.2016
        31.12.2018

                               AMT Partner Sp. z o.o.
                80-252 Gdańsk, ul. Jaśkowa Dolina 16 lok.3

 5.965,50 zł za każdy kwartał

pozyskiwanie źródeł finansowania oraz obsługa polegająca na bieżących konsultacjach
doradczych w zakresie pozyskiwania funduszy zewnętrznych (w tym unijnych),identyfikacji
projektów wskazanych do pozyskania finansowania oraz wyszukiwanie dla zidentyfikowanych
projektów zewnętrznych źródeł finansowania

            art.4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                     Prawo zamówień publicznych

 10.     RIN.272.6.2016   12.05.2016

       

      12.05.2016
      07.03.2017

        AQUA-PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej,
              ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

   231.240,00 zł

    opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci 
                          wodociągowej i kanalizacyjnej w Gminie Gniew

                     przetarg nieograniczony    
 11.     RPI.2151.1.2016   26.04.2016

 
      26.04.2016
      15.05.2016

 

                               Paula Trzebiatowska
                  Osiedle Witosa 8b/10, 83-140 Gniew

         2.220,00 zł

    wykonanie czterech wizualizacji trójwymiarowych związanych
z rewitalizacją przedstawiających Plac Grunwaldzki (2 wizualizacje),
                 ulicę Piłsudskiego i ulicę Sobieskiego

        art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                     Prawo zamówień publicznych

 12.     01.04.2016

     01.04.2016

    31.12.2018

           BIURO OBSŁUGI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
                                 Janusz Nowara
              ul. Sosnowa 6, Połczyno, 83-100 Puck

     2.000,00 zł miesięcznie

          świadczenie usługi w zakresie obsługi
      zamówień publicznych na rzecz Gminy Gniew

       art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
                   Prawo zamówień publicznych 

 13.   RGN.6812.2.2016  28.06.2016

 

     28.06.2016

     29.07.2016

                

                Zakład Usługowo-Handlowy

        "HYDRO-INSTAL" Szczepan Grzemski

            83-140 Gniew, ul. Krasickiego 8

    36.900,00 zł

                            rozbiórka budynku mieszkalnego

                    położonego przy ul. Sobieskiego 13 w Gniewie

 zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 72/14

                      z dnia 23 czerwca 2014 r.

 14.    RIN.272.1.2016  08.01.2016

     08.01.2016

     20.01.2016

 Firma GEO-LINE USŁUGI GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE

         Radosław Zaruski, ul. Jagiellońska 55, 83-110 Tczew

      6.150,00 zł

uporządkowanie stanu prawnego nieruchomości stanowiących drogi gminne

w obszarze objętym projektem budowy sieci wodociągowej w miejscowości Półwieś,

Dąbrówka, Stary Młyn w gminie Gniew

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 15.     RIN.272.2.2016  23.03.2016

     23.03.2016

     30.06.2016

          Firma P.P.H.U. PROJ-BUD Ryszard Haase,

             ul. Krasińskiego 25A, 83-110 Tczew

 

     13.530,00 zł
 usunięcie wad dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Hallera w Gniewie
     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 16.     RIN.272.3.2016  11.04.2016

    11.04.2016

    30.05.2016

                  WNORTEX Dominik Wnorowski,

                     ul. Leśna 4, 83-211 Owidz

   303.179,26 zł

remont ciągów pieszych (chodników) przy drodze gminnej nr 228024G w Piasecznie,

gmina Gniew, polegający na rozbiórce płyt chodnikowych i krawężników, ułożenie kostki

betonowej typu POLBRUK

 

       przetarg nieograniczony
 17.      RIN.272.5.2016  06.04.2016

    06.04.2016

    14.04.2016

                Pracownia Projektowa PROMAR

                  mgr inż. Mariusz Szyszkowski

                      Rożental, ul. Bielawska 8,

                               83-130 Pelplin

 zad. nr 1 - 23.370,00 zł

 zad. nr 2 - 30.750,00 zł

1) Przebudowa drogi gminnej nr 228058G łączącej miejscowości Pieniążkowo-Ostrowite

     o długości 2,1 km.

2) Przebudowa drogi gminnej nr 228029G i 228030G łączącej miejscowość Jeleń

     z drogą krajową nr 90 o długości 3,1 km.

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 18.      RIN.272.7.2016  12.05.2016

    12.05.2016

    15.07.2016

              Pracownia Projektowa PROMAR

                mgr inż. Mariusz Szyszkowski

                   Rożental, ul. Bielawska 8,

                         83-130 Pelplin

        18.081,00 zł

przebudowa drogi gminnej nr 228025G w Piaseczno-Piaseckie Pole na odcinku 500 mb.,

stanowiącej drogę transportu rolnego

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 19.     RIN.272.8.2016
 12.05.2016

    12.05.2016

     27.06.2016

        Zakład Usługowo-Handlowy HYDRO-INSTAL

            ul. Krasickiego 8, 83-140 Gniew

        22.280,00 zł

przygotowanie terenu (działka nr 218) w miejscowości Kursztyn celem utworzenia terenu

zielonego - I etap prace ziemne, zgodnie z ofertą i kosztorysem ofertowym

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 20.     RIN.272.9.2016
 24.05.2016

   24.05.2016

   03.06.2016

                  P.H.U. Ślizex Wiesław Ślizewski

                ul. Górny Podmur 1, 83-140 Gniew

          5.812,00 zł

wykonanie i montaż 4 szt. tablic informacyjnych dotyczących promocji projektu

realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa

Pomorskiego na lata 2014-2020, Gniew-miasto z charakterem

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 21.    RIN.272.10.2016  31.05.2016

   31.05.2016

   30.10.2016

            Pracownia Projektowa PROMAR

            Rożental, ul. Bielawska 8,

                  83-130 Pelplin

zad. nr 1 - 49.815,00 zł

zad. nr 2 - 60.885,00 zł

zad. nr 3 - 67.650,00 zł

1) Przebudowa i remont drogi - ul. Partyzantów w Gniewie

2) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - ul. Kapinosa w Gniewie

3) Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej - Osiedle Leśne w Tymawie

         przetarg nieograniczony
 22.    RIN.272.11.2016  25.05.2016

   25.05.2016

   24.06.2016

 Zakład Produkcji Architektury Ogrodowej "TWÓJ OGRÓD"

                Czesław Karaś

         Lipinka, 82-230 Nowy Staw

      14.883,00 zł montaż urządzeń placu zabaw w miejscowości Gniew, przy ul. Krasickiego       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 23.    RIN.272.13.2016  30.05.2016

    30.05.2016

    24.06.2016

 Firma Usługowo-Handlowa "jur-POL" Jurek Kruszewski

               Tymawa 4E, 83-140 Gniew

         9.900,00 zł

montaż 3 szt. urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych (orbitek, wioślarz, podciąg nóg)

w miejscowości Brody Pomorskie, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

wyodrębnionego dla sołectwa Brody Pomorskie

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 24.    RIN.272.12.2016  30.05.2016     30.05.2016

    24.06.2016

 Firma Usługowo-Handlowa "jur-Pol" Jurek Kruszewski
            Tymawa 4E, 83-140 Gniew
         9.900,00 zł

montaż 3 szt. urządzeń do ćwiczeń zewnętrznych (orbitek, wioślarz, podciąg nóg)

w miejscowości Szprudowo, w ramach środków z Funduszu Sołeckiego

wyodrębnionego dla sołectwa Szprudowo

       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 25.    RIN.272.14.2016  06.06.2016

   06.06.2016

   30.04.2017

              Pracownia Projektowa PROMAR
               mgr inż. Mariusz Szyszkowski

         Rożental, ul. Bielawska 8, 83-130 Pelplin

      123.000,00 zł opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej
na budowę chodnika wraz z oświetleniem przy drodze wojewódzkiej
nr 234 w miejscowości Gniew            
           przetarg nieograniczony
 26.    RIN.272.15.2016  09.06.2016    09.06.2016
   24.06.2016

      Firma Karli One Four... Dariusz Karzyński

         Pl. Grunwaldzki 22/2, 83-140 Gniew

        24.000,01 zł

remont chodnika przy ul. Kopernika w Gniewie o powierzchni 10 m2,

zgodnie z ofertą z dnia 9 czerwca 2016 r.

 

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 27.   RIN.272.16.2016  20.06.2016    20.06.2016
   29.07.2016

    PROINVEST Zarządzanie Konsulting Szkolenia

                    Danuta Wojtczuk

    ul. Leona Witkowskiego 7/10, 87-100 Toruń

        23.370,00 zł

opracowanie materiałów technicznych i środowiskowych dla przedsięwzięcia

polegającego na budowie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w mieście Gniew

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 28.   RIN.272.18.2016  22.06.2016    22.06.2016
   29.07.2016
        Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PIKMET
                   Paweł Pachota
         ul. Sobieskiego 7/3, 83-140 Gniew
          6.622,32 zł roboty na terenie boiska sportowego w Szprudowie       art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 29.   RIN.272.19.2016  22.06.2016

   22.06.2016

   30.06.2016

         EMULEX Kalinowski Sp. z o.o.
              ul. Tańskiego 16,

         73-102 Stargard Szczeciński

         91.973,25 zł wykonanie cienkiej warstwy nawierzchni bitumicznej typu "slurry seal"
na drodze gminnej 228026G w Piasecznie
(droga gminna nr 228024G-droga wojewódzka nr 623) o pow. 2.585,00 m2
      art. 67 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych
 30.  RIN.272.20.2016  27.07.2016

   27.07.2016

   15.12.2016

 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-Handlowe

            VITARO Wojciech Jędrzejczyk

    ul. Gagarina 32A lok.8, 00-754 Warszawa

         86.100,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zapleczy

szatniowo-socjalnych na istniejących boiskach sportowych w miejscowości

Szprudowo i Wielkie Walichnowy

 

         przetarg nieograniczony
 31.  40G/WBG-OGR/2016  22.07.2016

   22.07.2016

   15.11.2016

               Województwo Pomorskie

            ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

        76.800,00 zł dotacja dla Gminy Gniew na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Uchwała nr 409/346/14 Zarządu Województwa

Pomorskiego z dnia 22 kwietnia 2014 r.

 32.

 RPPM.08.03.00-22-

 0033/15-00

 14.07.2016  

               Województwo Pomorskie

            ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk

    4.135.316,65 zł

dofinansowanie Projektu: "Gniew - miasto z charakterem" w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi

Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.3 Materialne i niematerialne dziedzictwo

kulturowe współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

 
 33.  RIN.272.21.2016  17.08.2016

 17.08.2016

 15.10.2016

               TRANSPORT, USŁUGI, HANDEL

         skład opału, mat. bud., skup złomu

                     Tadeusz Decka

       83-132 Morzeszczyn, Osiedle XXX-Lecia PRL 1

         89.052,00 zł

wykonanie nawierzchni ulepszającej odcinek drogi gminnej nr 228108 G

w Gniewie-ul. Witosa o nawierzchni  bitumicznej, (od skrzyżowania z drogą

powiatową-ul. 27 Stycznia wg załącznika graficznego

      przetarg nieograniczony
 34.  RPI.2151.2.2016  11.08.2016

 11.08.2016

 22.08.2016

                    Joanna Piekarska

         ul. Leśna 12, 83-140 Gniew

             500,00 zł

wykonanie dzieła w postaci tłumaczenia na język angielski gospodarczej wizytówki

Gminy Gniew stanowiącej ofertę dla potencjalnych inwestorów

     art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

             Prawo zamówień publicznych

 35.  RIN.272.24.2016  22.08.2016

 22.08.2016

 15.12.2016

 TRANS PROJEKT MD, Autorska Pracownia Projektowa

             ul. Cyfrowa 6, 71-441 Szczecin

       135.300,00 zł

wykonanie dokumentacjii projektowej budowy "Wiślanej Trasy Rowerowej R-9,

na obszarze gminy Gniew", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2010, Działanie 8.4

      art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

             Prawo zamówień publicznych

 36.  RIN.272.22.2016  22.08.2016

 22.08.2016

 30.09.2016

           Przedsiębiorstwo Budowy Dróg S.A.

     ul. Pomorska 26a, 83-200 Starogard Gdański

       637.629,43 zł przebudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno-Piaseckie Pole o dł. 515 m       przetarg nieograniczony
 37.  RIN.272.23.2016  23.08.2016

 23.08.2016

 30.09.2016

            F.P.H.U. DARMONT Dariusz Piecuch

       Kolonia Ostrowicka 4, 83-135 Mała Karczma

         21.500,00 zł

zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia w Kolonii Ostrowickiej poprzez

utwardzenie drogi dojazdowej, placu i dojścia oraz wykonanie ogrodzenia,

zgodnie z ofertą z dnia 17 sierpnia 2016 r.

      art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 38.  RIN.272.25.2016  31.08.2016

 31.08.2016

 15.05.2017

 Pracownia Inwestycyjno-Projektowa INEKO, Jerzy Kujawski

            14-200 Iława, ul. Ostródzka 53        

 

       223.860,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci

kanalizacji sanitarnej w miejscowościach:

zadanie nr 1: Wielkie Walichnowy-Polskie Gronowo-Kuchnia

zadanie nr 2: Tymawa-Piaseczno-Jeleń

         przetarg nieograniczony
 39.    29.08.2016

 29.08.2016

 30.09.2016

                  AMT Partner Sp. z o.o.

       ul. Jaśkowa Dolina 16 lok. 3, 80-252 Gdańsk

          8.487,00 zł  

opracowanie wniosku aplikacyjnego projektu, który będzie aplikować o środki

w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych

    art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 40.  RIN.272.29.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

                Petra energia Sp. z o.o.

        ul. Sochaczewska 110, Macierzysz,

             05-850 Ożarów Mazowiecki

        11.389,80 zł dostawa i montaż lamp solarnych w miejscowości Kursztyn - kpl. 2     art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 41.  RIN.272.17.2016  20.06.2016

 20.06.2016

 16.08.2016

           Pracownia Architektoniczna ARCHMA

                          Anna Milżyńska

          80-125 Gdańsk, ul. Kartuska 278

        36.900,00 zł

opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla inwestycji polegającej

na rozbudowie Szkoły Podstawowej w Gniewie przy ul. Gdańskiej 16

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 42.  RIN.272.32.2016  08.09.2016

 08.09.2016

 13.09.2016

  Przedsiębiorstwo Projektowo-Realizacyjne

               "DOM" Spółka z o.o.

    83-200 Starogard Gdański, ul. Kościuszki 34G

        20.910,00 zł

wykonanie projektu zmiany "Planu obszaru i granic aglomeracji dla gminy GNIEW"

w oparciu o materiały przygotowane przez Urząd Miasta i Gminy Gniew

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 43.  RIN.272.29.2016  09.09.2016

 09.09.2016

 30.09.2016

          Przedsiębiorstwo "DAK-BUD" Sp. z o.o.

             ul. Mickiewicza 46, 83-130 Pelplin

       28.420,00 zł

zakup i dostawa do miejsca składowania (miejscowość Opalenie) kostki

betonowej, szarej o wym. 20x10, gr 6 cm. wraz z paletami w ilości 1.116 m2

wraz z rozładunkiem

   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 44.  RIN.272.30.2016  12.09.2016

 12.09.2016

 30.06.2017

  AQUA-PROJECT, Zakład Inżynierii Wodno-Ściekowej

         ul. Chodkiewicza 15, 85-065 Bydgoszcz

       71.340,00 zł

opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w gminie Gniew

           przetarg nieograniczony
 45.  RIN.272.27.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

 ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      17.262,00 zł

remont drogi gminnej gruntowej na długości ok. 500 mb. polegającą

na utwardzeniu nawierzchni gruzem betonowo-ceglanym oraz wykonanie

1 wjazdu na pole w miejscowości Pieniążkowo

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 46.  RIN.272.31.2016  09.09.2016

 09.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

  ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      11.028,00 zł

utwardzenie nawierzchni odcinka drogi gminnej Nr 228056G w Pieniążkowie

o długości ok. 500 mb.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 47.  RIN.272.28.2016  01.09.2016

 01.09.2016

 30.09.2016

 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "ROLMAG" Sp. z o.o.

 ul. ks. Ludwika Warneckiego 29, 83-136 Opalenie

      26.883,00 zł

remont drogi gminnej  w sołectwie Półwieś nr 228045G o dł. 360 mb.,

remont dróg gminnych w sołectwie Polskie Gronowo nr 228003G o dł.120 m.

szer. ok.3,5 m, nr 228006G o dł. 120 mb. i szer. 3,5 m. (dz. nr 287),

nr 2815G 120 mb. i szer. 4,0 m. (dz. nr 168)

 

 art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 48.  RIN.032.1.2016.EZ  30.09.2016  

 Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Jana Chrzciciela

                 w Wielkich Walichnowach

               83-122 Wielkie Walichnowy

      10.000,00 zł

udzielenie przez Gminę Gniew dotacji celowej na prace konserwatorskie,

restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym

do rejestru zabytków

Uchwała Nr XXIV/188/16 Rady Miejskiej w Gniewie

z dnia 28 września 2016 r.

 49.  RIN.272.40.2016  25.10.2016

 25.10.2016

 27.03.2017

             DIOGENES STUDIO Sp. z o.o.

           80-351 Gdańsk, ul. Tysiąclecia 4

      67.650,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Sobieskiego

w Gniewie

      przetarg nieograniczony
 50.  RIN.272.26.2016  30.08.2016

 30.08.2016

 15.12.2016

                      3MA Sp. z o.o.

        81-392 Gdynia, ul. Słowackiego 46/2

      29.520,00 zł

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego

dla zagospodarowania 2 przystani kajakowych, 1 przenoski oraz oznakowania

wodnego i drogowego

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 51.  RIN.272.38.2016  04.10.2016

 04.10.2016

 20.12.2016

               Przedsiębiorstwo Budowy Dróg

                       Spółka Akcyjna

     83-200 Starogard Gdański, ul. Pomorska 26A

     643.782,00 zł

przebudowa ul. Hallera na odcinku "B"-"D" (od skrzyżowania ul. Hallera,

ul. Przemysłowa do skrzyżowania ul. Hallera, Oś. Witosa wraz z budową

kanalizacji deszczowej

     przetarg nieograniczony
 52.  GCR.2720.6.2016

 03.11.2016

 

 03.11.2016

 30.04.2017

                        Usługi Budowlane

                          Tadeusz Stoba

                     Kulice, ul. Pelplińska 66

     131.021,00 zł

roboty budowlane polegające na rozbudowie istniejącego budynku świetlicy

wiejskiej Wielkie Walichnowy 29A o pomieszczenie kotłowni wraz z pomieszczeniem

gospodarcz. o łącznej powierzchni zabudowy 43,18 m2 (pow. użytkowa 34,65 m2)

wysokości max. 3,22, min. 2,92.

Część dobudowana o konstrukcji dachu jednospadowego, zgodnie z ofertą

z dnia 31.10.2016 r.

 art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
 53.  EOŚ1154/2016  25.11.2016

 01.12.2016

 30.11.2020

              ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.

         81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 17/19

 68.421,00 zł netto

  miesięcznie

kompleksowa usługa oświetlenia ulic, dróg i innych otwartych terenów publicznych

na terenie Miasta i Gminy Gniew

 
 54.  RSP.042.1.4.2016.JK31

 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Kryszczuk

    Nicponia, Osiedle Kraziewicza 99/1, 83-140 Gniew

       9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 55.  RSP.042.1.4.2016.EB16  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                                Ewa Barnik

      ul. Ks. Ludwika Warneckiego 15, 83-136 Opalenie

       9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 56. RSP.042.1.4.2016.AB14  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Agnieszka Bogusz

      ul. Ks. Ludwika Warneckiego 10, 83-136 Opalenie

      19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 57.  RSP.042.1.4.2016.KF27  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Katarzyna Firyn

             ul. Piłsudskiego 22, 83-140 Gniew

        6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 58.  RSP.042.1.4.2016.AK13  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                    Agnieszka Kopp Ostrowska

            Osiedle Witosa 3b/7, 83-140 Gniew

       28.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 59.  RSP.042.1.4.2016.GL47  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Gabriela Łopatowska

      Kolonia Ostrowicka 43B, 83-135 Mała Karczma

       14.400,00 zł Usługa edukacyjna  art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 60.  RSP.042.1.4.2016.WM56  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Wioleta Machlus

               ul. Drzymały 1A, 83-140 Gniew

         4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 61.  RSP.042.1.4.2016.DM22  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Dorota Małolepsza

                   Nicponia 23, 83-140 Gniew

         9.600,00 zł Usługa edukacyjna  art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 62.  RSP.042.1.4.2016.KM17  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Krzysztof Markowski

      Kolonia Ostrowicka 23/1, 83-135 Mała Karczma

         19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
63. RSP.042.1.4.2016.MW48  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                   Marta Elżbieta Wasielewska

          ul. Gniewskie Młyny 12c/4, 83-140 Gniew

         24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
64. RSP.042.1.4.2016.KZ21  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Katarzyna Zander

              ul. Lipowa 10, 83-136 Opalenie

         28.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
65. RSP.042.1.4.2016.AB45  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Agnieszka Bettin

            ul. Kociewska 19, 83-123 Piaseczno

         19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
66. RSP.042.1.4.2016.TC28  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Tomasz Cejer

               ul. Lipowa 18, 83-136 Opalenie

           6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
67. RSP.042.1.4.2016.AC23  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Anna Cichewicz

        Kolonia Ostrowicka 24, 83-135 Mała Karczma

           9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
68. RSP.042.1.4.2016.WC24 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                Wioleta Czarnowska-Rocławska

              Półwieś 15, 83-135 Mała Karczma

         31.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
69. RSP.042.1.4.2016.AD20  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Aneta Dąbrowska

           ul. Kusocińskiego 13A/6, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
70. RSP.042.1.4.2016.AD18  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Anna Dominikowska

           ul. Jana Pawła II 18, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
71. RSP.042.1.4.2016.KD44  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Karolina Dudzik-Gołyńska

                     ul. Leśna 7, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
72. RSP.042.1.4.2016.EG55  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                              Ewa Gajewska

             ul. Spacerowa 7, 83-136 Opalenie

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
73. RSP.042.1.4.2016.JH15  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Joanna Hofman

              Stary Młyn 9, 83-135 Mała Karczma

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
74. RSP.042.1.4.2016.WP57  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Wioleta Połomska

        ul. Gniewskie Młyny 12E/2, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
75. RSP.042.1.4.2016.MD10  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                                Maria Dziki

             ul. Gdańska 18a/7, 83-140 Gniew

          5.100,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
76. RSP.042.1.4.2016.MF7  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Mirosława Fandrejewska

          ul. XXX Lecie PRL 12, 83-132 Morzeszczyn

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
77. RSP.042.1.4.2016.KH6  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Katarzyna Hejnowska

              ul. Ogrodowa 4, 83-132 Morzeszczyn

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
78. RSP.042.1.4.2016.BK4  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Beata Koszowska

                    Nicponia 10, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
79. RSP.042.1.4.2016.KC12  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Kazimiera Cieszyńska

            ul. Kopernika 5b/15, 83-140 Gniew

        13.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
80. RSP.042.1.4.2016.JK9  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Joanna Kaczmarek

              Jaźwiska 89/1, 83-136 Opalenie

        14.400,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
81. RSP.042.1.4.2016.AC3  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Aleksander Cieszyński

             ul. Kopernika 5b/15, 83-140 Gniew

        38.400,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
82. RSP.042.1.4.2016.TB11  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Teresa Borecka

                  Nicponia 79, 83-140 Gniew

        13.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
83. RSP.042.1.4.2016.MJ8  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                     Małgorzata Jeleniewska

           ul. Górny Podmur 11, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
84. RSP.042.1.4.2016.MK62  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                  Marlena Kisielewska-Gojke

            Osiedle Witosa 2a/7, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
85. RSP.042.1.4.2016.WF63  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Wioleta Fiedorowicz

            ul. Czyżewskiego 25b, 83-140 Gniew

        24.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
86. RSP.042.1.4.2016.AK61  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Anna Klimek

            ul. Piłsudskiego 23, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
87. RSP.042.1.4.2016.AH66  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Anna Herold-Szarafin

           ul. Jana Pawła II 19, 83-140 Gniew

        27.720,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
88. RSP.042.1.4.2016.WI65  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                          Wiesława Izba

             ul. Mieszka I 2, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
89. RSP.042.1.4.2016.JB58  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Balbusa

              ul. Staszica 2, 83-140 Gniew

        19.440,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
90. RSP.042.1.4.2016.KP64  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                      Katarzyna Puczyńska

         ul. Kusocińskiego 13a/9, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
91. RSP.042.1.4.2016.MD60  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

               Małgorzata Drosdalska-Mucha

             Kończewice 46A, 82-213 Miłoradz

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
92. RSP.042.1.4.2016.EK59  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                               Ewa Kłos

           ul. Kopernika 3c/38, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
93. RSP.042.1.4.2016.RG70  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                           Renata Górnik

             ul. Behrendta 15, 83-140 Gniew

         9.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
94. RSP.042.1.4.2016.MS36  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                             Marta Śledź

         Lignowy Szlacheckie 79, 83-121 Rudno

         6.000,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
95. RSP.042.1.4.2016.MB2  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                         Marta Bałdowska

           ul. Głowackiego 17, 83-140 Gniew

        19.200,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
96. RSP.042.1.4.2016.EG29  22.11.2016

22.11.2016

15.06.2018

                          Ewelina Głowala

                  Pólko 1, 83-136 Opalenie

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
97. RSP.042.1.4.2016.JP1  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Joanna Piekarska

                ul. Leśna 12, 83-140 Gniew

         40.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
98. RSP.042.1.4.2016.TS37  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Tatiana Smirnova

                ul. Nowa 2/2, 86-170 Nowe

         21.900,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
99. RSP.042.1.4.2016.LW43  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                    Lucyna Wentoch-Rekowska

        Osiedle Leśne 93, Tymawa, 83-140 Gniew

          5.625,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
100. RSP.042.1.4.2016.BP39  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                        Beata Paluchowska

        ul. Księżniczki Dobrawy 5a/1, 83-110 Tczew

         17.520,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
101. RSP.042.1.4.2016.DS38  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                       Dorota Staniszewska

         ul. J.H. Czapskiego 30, 83-136 Opalenie

         17.520,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
102. RSP.042.1.4.2016.AG35  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                              Agata Guz

           ul. Andersena 9d/10, 83-110 Tczew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
103. RSP.042.1.4.2016.OO34  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                  Olga Olszewska-Lubińska

          ul. Czyżewskiego 21, 83-140 Gniew

          4.800,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
104. RSP.042.1.4.2016.LM33  02.11.2016

02.11.2016

15.06.2018

                            Lucyna Marut

       Tymawa, Osiedle Leśne 88, 83-140 Gniew

          9.960,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
105. RSP.042.1.4.2016.MS32 02.11.2016

02.11.2016

15.06.2016

                         Mirosława Szramka

                Nicponia 67 A, 83-140 Gniew

          9.600,00 zł Usługa edukacyjna art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
106.    28.11.2016

 28.11.2016

 28.02.2017

                        VULCAN sp. z o.o.

              51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6

        45.000,00 zł opracowanie raportu pt: "Kierunki rozwoju polityki oświatowej w gminie Gniew"

  art. 4 pkt 8 Prawo zamówień publicznych

  $ 4 załącznika Nr 1 do Zarządzenia Nr 72/14 Burmistrza Miasta

  i Gminy Gniew z dnia 23 czerwca 2014 r.

  

107.  RSP.042.1.4.2016.VU1  24.11.2016

 24.11.2016

 15.06.2018

                    VULCAN sp. z o.o.

              51-116 Wrocław, ul. Wołowska 6

        32.210,00 zł

wykonanie usługi, której przedmiotem jest usługa przeprowadzenia szkoleń

szczegółowo opisanych w zapytaniu ofertowym i ofercie Wykonawcy stanowiących

załącznik do niniejszej umowy

art. 138 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.Prawo zamówień publicznych
108.  RAG.272.1.2016  01.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2018

     Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych COMPLEX

                     Tomasz Grzmil

           82-230 Nowy Staw, ul. Wiejska 6

 3.909,17 zł miesięcznie

wszystkie jednostki organ.

usługa polegająca na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych

z obiektu Urzędu Miasta i Gminy Gniew oraz Gminnych Jednostek Organizacyjnych

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
109.  RSP.271.4.1.2016.AB1  15.12.2016

 15.12.2016

 22.12.2016

             ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

         80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

      60.000,00 zł dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i reklamowych   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
110.  RSP.271.4.1.2016.PE2  15.12.2016

 15.12.2016

 22.12.2016

                     PESTAR SP. Z O.O.

     83-200 Starogard Gdański, ul. Iwaszkiewicza 15

      29.687,50 zł dostawa pomocy, materiałów dydaktycznych i reklamowych   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
111.  RSP.271.5.1.2016.IZ  15.12.2016

 15.12.2016

 23.12.2016

                Wydawnictwo IDEA sp. z o.o. 

     ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

      29.520,00 zł zakup dostępu do platformy edukacyjnej  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
112.  RSP.271.17.2016.PE1  09.12.2016

 09.12.2016

 14.12.2016

                    PESTAR SP. Z O.O.

     83-200 Starogard Gdański, ul. Iwaszkiewicza 15

     158.675,00 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46 ustawy
113.  RSP.271.17.2016.VI5  09.12.2016

 09.12.2016

 10.12.2016

     VICTOR Prawo i Zamówienia Publiczne

                Kamil Kwiatosiński

     Skrzynnie 102, 98-311 Ostrówek

      16.254,00 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46
114.  RSP.271.17.2016.AB10  06.12.2016

 06.12.2016

 27.12.2016

               ABC Szkoły Sławomir Śliwiak

        80-209 Chwaszczyno, ul. Bogusława 17

      19.533,25 zł dostawa materiałów dydaktycznych i reklamowych oraz sprzętu IT  przetarg nieograniczony art. 39-46
115.  RPI.2720.1.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

                        "RADIO GŁOS"

            83-130 Pelplin, ul. Bpa Dominika 11

 750,00 zł miesięcznie promocja Miasta i Gminy Gniew na antenie "Radia Głos"   art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
116.  RPI.2720.2.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

                     KANCELARIE DORADCÓW

               PRAWNYCH I INWESTYCYJNYCH

                       FACT Sp. z o.o.

      83-200 Starogard Gd., ul. Lubichowska 36

 307,50 zł miesięcznie

ustalenie zasad i warunków wzajemnej współpracy w zakresie publikowanych

na łamach "Wieści z Kociewia" kolorowych informacj z terytorium właściwej gminy

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
117.   RPI.2720.3.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

             PHU PRESPOL Jacek Ziorkiewicz

             Piaseczno 36, 83-123 Piaseczno

 221,40 zł miesięcznie

zamieszczanie materiałów promocyjnych Miasta i Gminy Gniew w ilości jednej

strony gazetowej w każdym wydaniu miesięcznym "Głosu Powiatowego"

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
118.   RPI.2720.5.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

             Studio A Agnieszka Piecuch

                Nicponia, 83-140 Gniew

               Oś. J. Kraziewicza 101/11

 1.476,00 zł miesięcznie

wykonywanie składu graficznego miesięcznika informacyjno-publicystycznego

"Nowiny Gniewskie", dodatków informacyjnych dołączanych do miesięcznika,

materiałów reklamowo-informacyjnych oraz innych wydawnictw związanych

z Nowinami Gniewskimi

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
119.   RPI.2720.4.2017  10.01.2017

 01.04.2017

 31.03.2018

             VC Travelling Polska Ariel Trzajna

  Dziemionna, ul. Polna 50, 86-060 Nowa Wieś Wielka

     299,00 zł rocznie

wyświetlanie prezentacji walorów turystycznych Gminy Gniew w serwisie:

www.vc.travellingpolska.pl oraz www.poland24h.pl w formie prezentacji

multimedialnej

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
120.   RPI.2720.6.2017  10.01.2017

 01.01.2017

 31.12.2017

          extranet Joanna Paździerska

          87-100 Toruń, ul. Wielki Rów 40 B

 

    123,00 zł miesięcznie

utrzymanie na serwerze serwisu internetowego opartego o system zarządzania

treścią i strukturą serwisu - netadmin wraz z modułami

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
121.    RIN.272.5.2017  06.03.2017

 06.03.2017

 05.04.2017

   Usługi Ogólnobudowlane "PROFIL" Rużała Piotr

       Piaseczno 64/2, 83-123 Piaseczno

   21.620,00 zł

ułożenie kostki brukowej betonowej wraz z podbudową oraz montażu krawężników

na ul. Królowej Pomorza w Piasecznie o pow. 200 m2

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
122.    RIN.272.2.2017  12.01.2017

 12.01.2017

 31.05.2017

                    Akademia Sztuk Pięknych

             ul. Targ Węglowy 6, 80-836 Gdańsk

  132.840,00 zł

opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji pomieszczeń

przy Placu Grunwaldzkim 16/17 oraz Placu Grunwaldzkim 45 na Centrum

Wsparcia Rodzin

  art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych
123.   RSP.271.1.2017.CN  22.03.2017

 22.03.2017

 20.06.2018

     CNJA EDUKACJA Witold Szaszkiewicz sp. j.

       ul. Królowej Jadwigi 97, 30-209 Kraków

    78.990,60 zł

przeprowadzenie zewnętrznych egzaminów językowych z zakresu j. angielskiego

lub niemieckiego oraz zewnętrznych egzaminów z zakresu technik komputerowych

w ramach Projektu Zamawiającego

  zapytanie ofertowe
               
               
               
               
               
               
               
               
               
 


Liczba odwiedzin : 2763
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Henryka Piecyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2015-09-30 14:11:45
Czas publikacji: 2017-03-30 11:10:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak