Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Walentyna Czapska

Mieszkanka Gniewu. Wykształcenie wyższe. Obecnie pracuję w gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie jako pedagog.
W planach na bieżącą kadencję ma:
  • poprawę bazy materialnej gniewskiej oświaty, a w szczególności dążenie do wybudowania w Gniewie nowej szkoły,
  • wspieranie programów przeciwdziałania uzależnieniom, szczególnie tych, które dają młodym ludziom szansę na rozwój własnych zdolności i zainteresowań,
  • kontynuowanie działań wspomagających rodziny, które z różnych przyczyn znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.
  • włączanie się w prace na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i porządku w mieście i gminie Gniew,
  • wspieranie i podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie środków zewnętrznych z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych młodzieży a także na poprawę warunków życia mieszkańców miasta i gminy Gniew.
2011-01-20 11:19:12
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gniewie VII kadencji - WALENTYNA CZAPSKA

 
2014-12-11 13:28:52