Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały podjęte na XLI Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 27 października 2005 r.

 

2015-05-15 11:21:52
Uchwały podjęte na XL Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 29 września 2005 r.

 

2015-05-15 11:22:53
Uchwały podjęte na XLIII Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 29 grudnia 2005 r.

 

2015-05-15 11:23:30
Uchwały podjęte na XLII Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 01 grudnia 2005 r.

 

2015-05-15 11:25:21
Uchwały podjęte na XXXVIII Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 9 sierpnia 2005 r.

 

2015-05-15 11:25:46
Uchwały podjęte na XXXIX Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 25 sierpnia 2005 r.

 

2015-05-15 11:26:07
Uchwały podjęte na XXXVII Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 30 czerwca 2005 r.

 

2015-05-15 11:27:28
Uchwały podjęte na XXXVI Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu dnia 22 czerwca 2005 r

 

icon Uchwała nr XXXVI/270/05

w sprawie:

 

emisji obligacji komunalnych

2015-05-15 11:27:40
Uchwały podjęte na XXXV Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu dnia 2 czerwca 2005 r.

 

2015-05-15 11:27:55
Uchwały podjęte na XXXI Sesji Rady Miejskiej w Gniewie w dniu 27 stycznia 2005 r.

 

icon Uchwała nr XXXI/217/05

w sprawie:

określenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku rozwoju infrastruktury technicznej na terenie miasta i gminy Gniew

 

icon Uchwała nr XXXI/218/05

w sprawie:

zatwierdzenia ,,Planu rozwoju miejscowości wchodzących w skład sołectwa Kolonia Ostrowicka”

 

icon Uchwała nr XXXI/219/05

w sprawie:

zatwierdzenia ,,Planu rozwoju miejscowości wchodzących w skład sołectwa Kursztyn”

 

icon Uchwała nr XXXI/220/05

w sprawie:

zatwierdzenia ,,Planu rozwoju miejscowości Półwieś”.

 

icon Uchwała nr XXXI/221/05

w sprawie:

zmiany budżetu na 2005 rok

 

icon Uchwała nr XXXI/222/05

w sprawie:

zmiany uchwały Nr XXV/165/04 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 29 lipca 2004r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i przepompowni P-2 w Gniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów tłocznych wraz z pompowniami w miejscowościach wchodzących w skład systemu I kanalizacji sanitarnej: Gniew, Ciepłe, Gogolewo i Nicponia”

 

icon Uchwała nr XXXI/223/05

w sprawie:

zaciągnięcia kredytu na realizację inwestycji pn. „Rozbudowa i modernizacja istniejącej oczyszczalni ścieków i przepompowni P-2 w Gniewie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej i kolektorów tłocznych wraz z pompowniami w miejscowościach wchodzących w skład systemu I kanalizacji sanitarnej: Gniew, Ciepłe, Gogolewo i Nicponia”

 

icon Uchwała nr XXXI/224/05

w sprawie:

utworzenia rachunku dochodów własnych w jednostkach budżetowych gminy Gniew”

 

2015-05-15 11:39:12