Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. - sesja nr IV

2007-02-19 14:17:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 lutego 2007 r. - sesja nr V

2007-03-07 16:13:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 28 marca 2007 r. - sesja nr VI

2007-04-03 12:06:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 kwietnia 2007 r. - sesja nr VII

2007-05-02 10:48:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 maja 2007 r. - sesja nr VIII

2007-06-08 08:31:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 czerwca 2007 r. - sesja nr IX

Uchwała nr IX/88/07 (45KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Opalenie, gmina Gniew.


Uchwała nr IX/87/07 (46KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ulicy 7-go Marca obejmującego działki geodezyjnej nr 115/4, 115/5 i 115/7, 115/8.


Uchwała nr IX/86/07 (43KB)

w sprawie:

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obszaru wsi Opalenie, gmina Gniew.


Uchwała nr IX/85/07 (45KB)

w sprawie:

wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Tczewskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie Centrum Interwencji Kryzysowej


Uchwała nr IX/84/07 (63KB)

w sprawie:

nadania statutu Urzędowi Miasta i Gminy Gniew.

Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego:
- z dnia 19 października 2007r, Nr 145, poz. 2726,
- obowiązuje od dnia: 2 listopada 2007r,
- w określonym zakresie od dnia: nie dotyczy,Uchwała nr IX/83/07 (174KB)

w sprawie:

zmiany budżetu na 2007 rok.

Uchwała nr IX/82/07 (67KB)

w sprawie:

zasad zbywania lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Gniew.

Akt prawa miejscowego opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego:
- z dnia 19 października 2007r , Nr 145, poz. 2725,
- obowiązuje od dnia: 2 listopada 2007r,
- w określonym zakresie od dnia:
nie dotyczy,


Uchwała nr IX/81/07 (55KB)

w sprawie:

wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży samodzielnych lokali mieszkalnych wraz
z udziałem w nieruchomości wspólnej i pomieszczeniami przynależnymi przejętych od Agencji Nieruchomości Rolnych.

Uchwała nr IX/80/07 (44KB)

w sprawie:

powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Gdańsku i Sądu Rejonowego w Tczewie.


Uchwała nr IX/79/07 (5756KB)

w sprawie:

utworzenia użytku ekologicznego „Borawa”.


2007-07-05 09:21:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 sierpnia 2007 r. - sesja nr X

2007-09-03 11:00:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 12 września 2007 r. - sesja nr XI

2007-09-13 13:48:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 26 września 2007 r. - sesja nr XII

   2007-10-02 12:15:00
Uchwały Rady Miejskiej z dnia 30 października 2007 r. - sesja nr XIII

2007-11-06 10:43:00
Do góry