Uchwały podjęte przez Radę Miejską 

 

 

 

Załączniki

2013 r. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 41.52k Format: .pdf Pobierz

2013 r. Uchwała w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 111.13k Format: .pdf Pobierz

2013 r. Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 120.51k Format: .pdf Pobierz

2013 r. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 303.69k Format: .pdf Pobierz

2013 r. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gniew

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 311.11k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 188.85k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gniew

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 506.32k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 273.07k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 201.71k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 187.15k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Data: 2015-08-18 09:37:27 Rozmiar: 191.26k Format: .pdf Pobierz

2015 r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty.

Data: 2015-12-03 10:48:29 Rozmiar: 224.76k Format: .pdf Pobierz

2018 r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/56/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uchylenia Uchwały Nr XVIII/134/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r.

Data: 2018-05-17 12:59:56 Rozmiar: 453.43k Format: .pdf Pobierz

2018 r. Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/50/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, zmienionej Uchwałą Nr X/63/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 czerwca 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XIV/89/15 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 28 października 2015 r., zmienionej Uchwałą Nr XVIII/133/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r.

Data: 2018-05-17 12:59:56 Rozmiar: 215.89k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1460
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ziętek
Czas wytworzenia: 2014-02-27 14:12:57
Czas publikacji: 2018-05-17 12:59:56
Data przeniesienia do archiwum: Brak