Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie 

 

 Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie informuje, iż od dnia 17.02.2014 r. rozpoczyna działalność Stanowisko Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie, które funkcjonowało będzie w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów zgodnie z decyzją Marszałka Województwa Pomorskiego o nr DROŚ-SO.7244.27.2013.ES, wydaną dnia 12.11.2013 r.

Wychodząc zatem naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Gniew Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o. przyjmował będzie na Stanowisku Przetwarzania Odpadów Budowlanych w Pelplinie n/w odpady budowlane i rozbiórkowe w postaci czystego gruzu po preferencyjnych cenach:

Lp.

Kod odpadu

Rodzaj odpadu

Cena brutto/Mg

1.

170101

Odpady betonu oraz gruz z rozbiórek i remontów – czysty bez domieszek

0,00

2.

170102

Gruz ceglany – czysty bez domieszek

0,00

3.

170107

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 170106

16,20

Cennik zamieszczony jest na stronie www.zoustczew.pl

 

Zakład Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o.o.

ul. Rokicka 5A
83-110 Tczew
tel. 58 532 83 72
tel. 58 531 67 40

 


 

 


Liczba odwiedzin : 1401
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ziętek
Czas wytworzenia: 2014-04-07 10:14:37
Czas publikacji: 2014-04-07 10:14:37
Data przeniesienia do archiwum: Brak