PSZOK 

 

 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o., ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew

 

otwarty jest w każdą sobotę w godzinach 9:00 - 13:00

 

PRZOK przyjmuje  nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

 

- opony - 6 szt. na lokal na rok,

 

- odpady budowlane – rozbiórkowe (przy czym wymaga się wydzielenia z odpadów styropianu, folii, odpadów niebezpiecznych np. puszki po farbach i rozpuszczalnikach itp.) - 1m3 na lokal na rok,

 

- zużyte baterie,

 

- zużyte akumulatory,

 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, żarówki),

 

- leki,

 

- chemikalia (np. puszki po farbie i rozpuszczalnikach),

 

- odpady wielkogabarytowe (szafy, tapczany, armatura sanitarna),

 

- ubrania, tekstylia,

 

- odpady zielone (trawa, gałęzie),

 

- odpady biodegradowalne (resztki jedzenia),

 

- popiół (poza sezonem grzewczym),

 

- ewentualnie szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik), metale, kartony po mleku i sokach (tetra paki).

 

 

Załączniki

Zarządzenie w sprawie utworzenia PSZOK w INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o.

Data: 2018-07-10 12:59:41 Rozmiar: 107.65k Format: .pdf Pobierz

Regulamin PSZOK

Data: 2018-07-10 12:59:41 Rozmiar: 270.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 2207
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Anna Mazur
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ziętek
Czas wytworzenia: 2014-04-15 10:51:49
Czas publikacji: 2018-07-10 12:59:41
Data przeniesienia do archiwum: Brak