PSZOK 

 

  

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o.

 

otwarty jest w każdą sobotę w godzinach 9:00 - 13:00


PRZOK przyjmuje  nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów:

- opony - 6 szt. na lokal na rok,

- odpady budowlane – rozbiórkowe (przy czym wymaga się wydzielenia z odpadów styropianu, folii, odpadów niebezpiecznych np. puszki po farbach i rozpuszczalnikach itp.) - 1m3 na lokal na rok,

- zużyte baterie,

- zużyte akumulatory,

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, lodówki, telewizory, żarówki),

- leki,

- chemikalia (np. puszki po farbie i rozpuszczalnikach),

- odpady wielkogabarytowe (szafy, tapczany, armatura sanitarna),

- ubrania, tekstylia,

- odpady zielone (trawa, gałęzie),

- odpady biodegradowalne (resztki jedzenia),

- popiół (poza sezonem grzewczym),

- ewentualnie szkło, papier, tworzywa sztuczne (plastik), metale, kartony po mleku i sokach (tetra paki).


 

Załączniki

Regulamin PSZOK

Data: 2015-02-12 12:05:49 Rozmiar: 270.67k Format: .pdf Pobierz

Zarządzenie w sprawie utworzenia PSZOK w INWEST-KOM w Gniewie sp. z o.o.

Data: 2015-02-12 12:05:49 Rozmiar: 107.65k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1940
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Elżbieta Ziętek
Czas wytworzenia: 2014-04-15 10:51:49
Czas publikacji: 2014-04-15 10:51:49
Data przeniesienia do archiwum: Brak