Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZARZĄDZENIE NR 96/18 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 30 sierpnia 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Sporządzania Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego na lata 2018 - 2022

2018-09-04 09:10:22
UCHWAŁA NR L/355/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Gniew

2018-09-06 10:36:48
OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2004 rok

2016-06-16 10:34:28
OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY GNIEW I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 2009 rok

2016-06-16 10:35:46
ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM OCENA AKTUALNOSCI OPRACOWAN PLANISTYCZNYCH 2014 rok

2016-06-16 10:36:51
w sprawie aktualności „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Gniew” oraz planów miejscowych 2006 rok

2016-06-16 10:37:53
w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze Gminy Gniew 2014 r

2016-06-16 10:39:10
w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gniew 2014 r.

2016-06-16 10:39:53
WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZNIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRENNGO NA LATA 2009 - 2012

2016-06-16 10:40:35
WIELOLETNI PROGRAM SPORZĄDZNIA MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESZTRENNGO NA LATA 2014- 2018

2016-06-16 10:41:13