Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 1/09 z dnia 5 stycznia 2009 r.

w sprawie: opracowania układu wykonawczego budżetu Miasta i Gminy na 2009 rok i planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.
2009-02-23 11:32:59
Zarządzenie nr 3/09 z dnia 5 stycznia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie: budżetu Gminy na rok 2009
2009-02-23 11:45:30
Zarządzenie nr 4/09 z dnia 5 stycznia 2009 r.

 w sprawie: zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr WNS 1/2009 w trybie bezprzetargowym", "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr WNS 2/2009 w trybie przetargowym" oraz "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr WND 1/2009 w trybie przetargowym"
2009-02-23 11:54:55
Zarządzenie nr 5/09 z dnia 7 stycznia 2009 r.

 w sprawie wydawania poleceń krajowych wyjazdów służbowych i poleceń zagranicznych wyjazdów służbowych dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych oraz dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie
2009-02-23 12:03:42
Zarządzenie nr 6/09 z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie: ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2009.
2009-02-23 12:59:20
Zarządzenie nr 7/09 z dnia 9 stycznia 2009 r.

w sprawie: przekazania kierownikom jednostek budżetowych oraz innych jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych.
2009-02-23 13:04:26
Zarządzenie nr 8/09 z dnia 9 stycznia 2009 r.

 w sprawie: powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Gniew "Edukacja Ekologiczna w Gminie Gniew w roku 2009", określenia regulaminu jej pracy oraz określenia formularzy oceny formalnej ofert oraz wzoru protokołu z prac Komisji.
2009-02-23 13:10:40
Zarządzenie Nr 10/09 z dnia 22 stycznia 2009 r.

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVIII/256/08 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 grudnia 2008 r.  w sprawie: budżetu Gminy Gniew na rok 2009.
2009-02-23 13:19:00
Zarządzenie Nr 12/09 z dnia 23 stycznia 2009 r.

w sprawie: zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr WNS 4/2009 w trybie bezprzetargowym", "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży nr WNS 5/2009 w trybie bezprzetargowym" oraz "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy nr WND 6/2009 w trybie przetargowym"
2009-02-23 13:22:48
Zarządzenie Nr 13/09 z dnia 2 lutego 2009 r.

w sprawie określenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Gniew
2009-02-23 13:31:18