Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 2/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 7 stycznia 2011 r.

 w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na realizację zadania publicznego Gminy Gniew "Organizacja i upowszechnianie kultury w Gminie Gniew w roku 2011".
2011-01-07 14:19:45
Zarządzenie Nr 4/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 stycznia 2011 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Piasecznie
2011-01-14 11:35:18
Zarządzenie Nr 5/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 stycznia 2011 r.

 w sprawie zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr NWS 1/2011 w trybie bezprzetargowym", "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży Nr WNS 2/2011 w trybie bezprzetargowym", "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Nr WND 3/2011 w trybie przetargowym".
2011-01-14 11:45:28
Zarządzenie Nr 6/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 stycznia 2011 r.

w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz określenia trybu jej pracy

2011-01-24 09:58:49
Zarządzenie Nr 9/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2011 r.

 w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych oraz prowadzenia postępowań w sprawie zaliczek alimentacyjnych.
2011-01-27 14:49:59
Zarządzenie Nr 10/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2011 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  do jednoosobowego reprezentowania i składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Gniew.
2011-01-27 14:54:05
Zarządzenie Nr 14/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2011 r.

 w sprawie utraty mocy Zarządzenia Nr107/07 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 grudnia 2007 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy Gniew.
2011-01-28 09:41:51
Zarządzenie Nr 8/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2011 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
2011-02-02 08:03:09
Zarządzenie Nr 16/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 lutego 2011 r.

 w sprawie powołania Gminnej komisji ds. zalań i podtopień w gospodarstwach rolnych na terenie Gminy Gniew.
2011-02-02 11:17:01
Zarządzenie Nr 17/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 lutego 2011 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej. 
2011-02-07 08:24:59