Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 23 lutego 2018 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew

2018-02-23 10:36:13
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 2 lutego 2018 roku

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny.

2018-02-02 08:45:29
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 18 października 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Kolonia Ostrowicka

2016-10-26 12:25:54
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 21 lipca 2017 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2017-07-21 08:46:14
Projekt miejscowegoh planu zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Gniew.

2017-06-30 10:15:10
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 19 września 2016 r

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla miasta i gminy Gniew wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2016-09-12 10:20:57