Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLVIII/341/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi Nicponia w gminie Gniew

UCHWAŁA NR XLVIII/341/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów wsi
Nicponia w gminie Gniew

2018-07-18 14:14:16
UCHWAŁA NR XLVII/336/18 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 25 kwietnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miasta Gniew przy ul. Gniewskie Młyny

2018-06-19 12:00:05
Uchwała Nr LII/298/98 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 18 czerwca 1998 r.

​w sprawie uchwalenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów miasta Gniew oraz fragmentów wsi Ciepłe, Opalenie, Kursztyn  i Piaseczno, gminy Gniew

opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 70, poz. 357 z dnia 22  października  1998 roku

2018-02-26 09:02:11
Uchwała Nr XXXIX/280/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 27 września 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla północnej części miasta Gniew przy drodze krajowej nr 91 wraz z Rozstrzygnięciem Nadzorczym NR PN-II.4131.65.2017.MM Wojewody Pomorskiego z dnia 31 października 2017 r.

2017-11-22 07:34:13
Uchwała Nr XXXVIII/274/17 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie miasta Gniew opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 12 października 2017 r. poz. 3487

2017-10-27 08:41:10
UCHWAŁA NR XXIX/230/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 22 lutego 2017 r.

w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Tymawa, Piaseczno, Jeleń i Rakowiec na terenie gminy Gniew

2017-04-24 10:51:43
UCHWAŁA NR XXVIII/223/17 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 25 stycznia 2017 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Gogolewo i części obrębów geodezyjnych Piaseczno, Kursztyn, Nicponia w gminie Gniew

2017-04-10 15:24:25
UCHWAŁA NR XXVII/217/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 28 grudnia 2016 r. wraz z rozstrzygnięciem nadzorczym NR PN-II.4131.6.2017.MM WOJEWODY POMORSKIEGO z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru Kolonia Ostrowicka.

2017-03-06 14:46:02
UCHWAŁA NR XXIII/175/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 31 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wzgórza zamkowego.

2017-03-06 14:41:18
UCHWAŁA NR XVIII/128/16 RADY MIEJSKIEJ W GNIEWIE z dnia 24 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa, napowietrzna linia elektroenergetyczna 400 kV relacji Grudziądz – Pelplin -Gdańsk Przyjaźń w gminie Gniew

2017-03-06 14:34:18