Informacja dla osób niesłyszących 

 
 

W dniu 1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 roku

o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).

 

W związku z powyższym osoby trwale lub okresowo mające trudności w komunikowaniu się (osoby głuche i głuchonieme) mogą komunikować się z Urzędem Miasta i Gminy w Gniewie:

1. Osobiście zgłaszając się w godzinach pracy urzędu:

  • poniedziałek od 7:30 do 15:30,
  • wtorek od 7:30 do 15:30,
  • środa od 7:30 do 17:00,
  • czwartek od 7:30 do 15:30,
  • piątek od 7:30 do 14:00,
2. Za pomocą faksu – numer (58) 530 79 40.
3. Za pomocą poczty elektronicznej – adres e-mail:  sekretariat@gniew.pl
4. Elektronicznej Platformy Administracji Publicznej:  www.epuap.gov.pl

 

W kontakcie z urzędem osoba niepełnosprawna ma prawo do pośrednictwa tłumacza polskiego języka migowego. Aby skorzystać z pośrednictwa tłumacza prosimy o powiadomienie Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie (np. e-mail, faks) na trzy dni przed planowanym terminem załatwienia sprawy, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

 

Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

W przypadku korzystania przez osoby uprawnione z pomocy tzw. osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z tą osobą i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw, wizyta w urzędzie nie musi być wcześniej uzgadniana.

 

 
 

Liczba odwiedzin : 1800
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Karol Mielewczyk
Osoba odpowiedzialna za informację : Danuta Zgubieńska
Czas wytworzenia: 2012-04-23 08:50:46
Czas publikacji: 2012-04-23 08:50:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak