Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
005. Zarządzenie Nr 5/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 13 stycznia 2015 r.

 w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2015
2015-01-13 14:01:18
009. Zarządzenie Nr 9/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 stycznia 2015 r.

 w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji
2015-01-26 15:32:17
012. Zarządzenie Nr 12/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 9/15 z dnia 19 stycznia 2015 r. w sprawie powołania zespołu ds. rewitalizacji.
2015-01-26 15:35:08
014. Zarządzenie Nr 14/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 3 lutego 2015 r.

 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gimnazjum im. gen. Józefa Hallera w Gniewie
2015-02-03 13:27:10
Zarządzenie Nr 18/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej.

 
2015-02-10 11:19:28
Zarządzenie Nr 19/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 lutego 2015r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 sierpnia 2008 roku w sprawie ustalenia ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew.
2015-02-10 14:02:51
Zarządzenie Nr 21/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 18 lutego 2015r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2015
2015-02-18 10:07:42
Zarządzenie Nr 23/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 lutego 2015r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Piasecznie.
2015-02-23 10:46:55
Zarządzenie Nr 29/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 3 marca 2015r. w sprawie zatwierdzenia "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym" oraz "Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym"

 
2015-03-03 11:34:44
Zarządzenie nr 27/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 3 marca 2015 r.

Zarządzenie nr 27/15 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 3 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznegoGminy Gniew z zakresu "Działalności wspomagającej organizacje pozarządowe poprzez realizację
konkursu grantowego na oddolne inicjatywy organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z terenu Gminy Gniew".
2015-03-03 13:04:17