Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie

Podstawowe informacje o wykazie
2007-06-12 14:43:00
Karty typu A

Wnioski o wydanie decyzji
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
2007-06-12 14:53:00
Karty typu B

Decyzje i postanowienia
Wskazania lokalizacyjne
2007-06-12 14:57:00
Karty typu C

Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
2007-06-12 14:58:00
Karty typu D

Polityki, strategie, plany lub programy
2007-06-12 14:59:00
Karty typu E

Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
Analizy porealizacyjne
Przeglądy ekologiczne
Raporty o bezpieczeństwie
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
2007-06-12 15:01:00
Karty typu F

Prognozy oddziaływania na środowisko
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium
Opracowania ekofizjograficzne
Rejestry substancji niebezpiecznych
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska
Rejestry poważnych awarii
2007-06-12 15:02:00
Karty typu G

Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
2007-06-12 15:04:00
Karty typu H

Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
2007-06-12 15:05:00
Karty typu I

Inne dokumenty
2007-06-12 15:07:00