Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Jednostki i instytucje współdziałające


     
1.Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,
Ul. Chmielna 54/57,
80-748 Gdańsk     

2.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Wojewódzki Konserwator Przyrody
ul. Chmielna 54/57
80-748 Gdańsk

3.Wojewoda Pomorski
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk
poprzez Wydz. Infrastruktury
    
4.Zarząd Województwa Pomorskiego
Ul. Okopowa 21
80-819 Gdańsk
    
5.Zarząd Powiatu Tczewskiego,
ul. Dąbrowskiego 18,
83-110 Tczew  
    
6.Wojewódzki Konserwator Zabytków
ul. Kotwiczników 20,
80-881 Gdańsk    

7.Muzeum Archeologiczne Gdańsk
Ul. Mariacka 25/26,
80-958 Gdańsk    

8.Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tczewie,
ul. Obrońców Westerplatte 10,
83-110 Tczew    

9.Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku,
ul. Rogaczewskiego 9/19,
80-804 Gdańsk     

10.Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych,
Terenowy Oddział w Tczewie
ul. Dabrowskiego18
83-110 Tczew    

11.Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad w Gdańsku
ul. Sulisława 5,
80-354 Gdańsk        

12.Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie
ul. Armii Krajowej 84,
83-110 Tczew     

13.Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku,
Delegatura w Gdańsku ,
ul. Okopowa 9,
80-819 Gdańsk      

14.Wojewódzki Sztab Wojskowy w Gdańsku
ul. Do Studzienki 45,
80-227Gdańsk     

15.Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku,
Wydział Zarządzania Kryzysowego,
ul. Okopowa 21/27,
80-810 Gdańsk

16.Starosta Powiatowy w Tczewie,
Geolog Powiatowy
ul. Dąbrowskiego 18,
83-110 Tczew     

17.Geolog Wojewódzki
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21
80-819 Gdańsk

18.Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku
ul. Biskupia Górka 45,
80-875 Gdańsk
    
19.Okręgowy Urząd Górniczy w Poznaniu
ul. Gdyńska 45
61-016 Poznań

20.Pomorska Spółka Gazownictwa Sp z o.o.
Oddział Pomorski Zakład Gazowniczy w Gdańsku
ul. Wałowa 18,
80-858 Gdańsk    

21.Pomorski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Gazu w Gdańsku,
ul. Wałowa 41/43,
80-858 Gdańsk    

22.Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA
Oddział w Gdańsku –
ul. Podstoczna 10/11, 80-86 Gdańsk adres do korespondencji-
ul. Wałowa 41/43,
80-858 Gdańsk    

23.Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego
ul. M. Flisa 2
02-247 Warszawa
    
24.Koncern Energetyczny ENERGA
ul. Marynarki Polskiej 130,
80-557 Gdańsk
    
25.Koncern Energetyczny „Energa” S.A.
Oddział w Gdańsku,
Zakład Dystrybucji Starogard Gdański
ul. Pelplińska 24
83-200 Starogard Gdański
    
26.INWEST-KOM Sp. z o.o.
ul. Wiślana 6
83-140 Gniew

27.Polskie Sieci Energetyczne-Północ SA
ul. Marszałka Focha 16,
85-950 Bydgoszcz  

2010-04-14 10:15:01
Wykaz leśnictw sprawujących nadzór nad gospodarka leśną na terenie Gminy Gniew

2016-04-07 10:57:09