Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczenia wychowawczego w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

2016-03-24 12:37:55
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza informację o liczbie kandydatów spełniających wymogi formalne na stanowisko urzędnicze: referent ds. lokalowych i dodatków mieszkaniowych

2016-03-17 12:12:33
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze: Referent ds. świadczenia wychowawczego

2016-03-03 15:41:12
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Gniewie

2016-02-04 13:26:24
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - usługi opiekuńcze

2016-01-14 10:35:50
Protokół otwarcia ofert - usługi opiekuńcze

2015-12-07 11:42:05
Ogłoszenie o zamówieniu o świadczeniu usług opiekuńczych

2015-11-26 13:32:28
Wyniki konsultacji w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

2015-11-26 11:25:38
Ogłoszenie o konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programy Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016

Kierownik Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gniewie zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących opracowanego projektu Gminnego Programy Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla gminy Gniew na rok 2016

2015-11-19 15:30:18
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o złożonej z własnej inicjatywy ofercie Stowarzyszenia KLAMA z siedzibą w Tczewie ul. Sobieskiego 32/4.

2015-07-06 09:45:54