Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Komunikat w sprawie taryf wodno-ściekowych na okres 1.04.2017 do 31.03.2018

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015r., poz. 139, ze zm.) INWEST-KOM w Gniewie Sp. z o.o. z siedzibą ul. Wiślana 6, 83-140 Gniew ogłasza zatwierdzoną uchwałą nr XVIII/131/16 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 24 lutego 2016 r., z mocą obowiązywania od dnia 01.04.2016 r. na okres 1 roku TARYFĘ ZA ZBIOROWE ZAOPATRZENIE W WODĘ I ZBIOROWE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

2017-03-06 14:55:59
Aktualności i ogłoszenia

Poniżej wskazujemy link zewnętrzny dla aktualności i ogłoszeń publikowanych na stronie ikgniew.pl:

Aktualności i ogłoszenia
2011-01-03 10:19:25
Ogłoszenie taryf obowiązujacych od 30.08.2018 na okres 3 lat

Informujemy, że od dnia 30.08.2018 r. wchodzi w życie taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Miasta i Gminy Gniew na 3 kolejne lata...

2018-08-23 16:33:21
Ogłoszenia dotyczące zamówień publicznych i przetargów

Poniżej wskazujemy link zewnętrzny dla obowiązkowych ogłoszeń związanych z organizowanymi przetargami i udzielanymi zamówieniami publicznymi, publikowanych na stronie inwest-kom.pl:

Ogłoszenia przetargowe

Wskazana wyżej strona stanowi oficjalny profil nabywcy Spółki INWEST-KOM w Gniewie jako zamawiającego, gwarantując wymaganą przepisami Prawa Zamówień Publicznych jawność ogłoszeń a przez to większą konkurencję, niższe ceny realizacji zamówień i właściwsze gospodarowanie publicznymi pieniędzmi.
2011-01-03 10:32:57