Jednostki i instytucje współdziałające 

 

 

1. Departament Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
tel. 58 32 68 350
fax: 58 32 68 352
e-mail: dt@woj-pomorskie.pl
www.woj-pomorskie.pl

2. Starostwo Powiatowe w Tczewie, Biuro Prezydialne
ul. Piaskowa 2
83 – 110 Tczew
tel. 58 773 49 02
e-mail: molszewska@powiat.tczew.pl
www.powiat.tczew.pl

3. Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych
al. Grunwaldzka 5|
80-236 Gdańsk
tel: 58 344 40 39, 520 40 18
fax: 58 340 12 13
e-mail: rci@rci.org.pl
www.rci.org.pl

4. Pomorska Regionalna Organizacja Turystyczna
ul. Długi Targ 8-10
80 - 958 Gdańsk
tel. 58 732 70 43
e-mail: maciej.b@prot.gda.pl
www.prot.gda.pl

5. Lokalna Organizacja Turystyczna Kociewie
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel/fax 58 531 37 41
e-mail: info@kociewie.eu  
www.kociewie.eu

6. Lokalna Grupa Działania Wstęga Kociewia
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 3
83-110 Tczew
tel. 58 562 71 43
e-mail: lgd@wstega-kociewia.pl

7. Stowarzyszenia Polskie Zamki Gotyckie
ul. Pieniężnego 10
10-006 Olsztyn
tel./ fax: 89 535 32 76
e-mail: zamkigotyckie@hotmail.com
www.zamkigotyckie.org.pl

8. Związek Miast Nadwiślańskich
Chopina 24/2
87-100 Toruń
tel./fax 056/654 99 13
e-mail: biuro@zmn.org.pl; biuro.zmn@wp.pl
www.zmn.org.pl

9. Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk
tel. 58 347 23 15
fax: 58 347 13 15
e-mail: dziekan-arch@pg.gda.pl

11. Fabryka Sztuk
ul. 30 Stycznia 4
83-110 Tczew
tel. 58 530 44 81
fax 58 531 16 88
www.fabrykasztuk.tczew.pl

12. Fundacja Pokolenia
ul. Obrońców Westerplatte 6
83-110 Tczew
tel. 58 352 45 46
e-mail: biuro@fundacjapokolenia.pl
www.fundacjapokolenia.pl

13. Hotel Zamek Gniew
ul. Zamkowa 3
83-140 Gniew
tel/fax. 58 535 21 62
tel. 58 535 25 37
e-mail: bort@zamek-gniew.pl
www.zamek-gniew.pl

14. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie
pl. Grunwaldzki 16/17
83-140 Gniew
tel. 58 535 25 62 wew. 21
e-mail: bibliotekagniew@gmail.com

15. Gminny Ośrodek Sportu w Gniewie
ul. Kusocińskiego 10
83 – 140 Gniew
tel. 58 535 21 10, 782 842 106
e-mail: gos@sport-gniew.pl
www.sport-gniew.pl

16. Stowarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew
pl. Grunwaldzki 45
83-140 Gniew
tel. 58 562 32 71
e-mail: stowarzyszenie@cag-gniew.pl
www.cag-gniew.pl

17. Eko-Centrum Heliathus
Ciepłe 26
83-140 Gniew
tel. 58 535 31 30, 698 582 726
e-mail: biuro@heliantus.org
www.heliantus.org

18. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
os. Witosa 9
83-140 Gniew
tel. 58 535 22 17
e-mail: poczta@mgops.gniew.pl
www.mgops.gniew.pl

19. Dom Pomocy Społecznej w Gniewie
ul. Gdańska 23
83-140 Gniew
tel. 58 535 23 33
fax 58 535 22 44 (w. 22)
e-mail: dpsgniew@dpsgniew.pl
www.dpsgniew.republika.pl

20. Obszar metropolitarny Gdańsk Gdynia Sopot
ul. Długi Targ 39/40
80–830 Gdańsk
tel. 58 526 81 42
fax. 58 303 63 07
e-mail: biuro@metropoliagdansk.pl; zit@metropoliagdansk.pl
www.metropoliagdansk.pl

21. Wydział Budownictwa architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy
al. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszczy
tel. 52 340-85-19, 52 340-85-32
e-mail: dzwbiis@utp.edu.pl
www.wbis.utp.edu.pl

22. Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Chrześcijańskiej Gospel
ul. Wyzwolenia 4
83-221 Osiek
tel. 58 582 12 12
tel/fax 58 582 10 05
e-mail: gospelfestiwal@gmail.com
www.gospel-festiwal.pl

23. Parafia pw. św. Mikołaja w Gniewie
ul. Kursikowskiego 8
83-140 Gniew
tel. 609 566 333
e-mail: parafiagniew@gmail.com
www.parafiagniew.pl

 


Liczba odwiedzin : 1010
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Paulina Raińska
Osoba odpowiedzialna za informację : Magdalena Frost
Czas wytworzenia: 2010-04-14 14:57:48
Czas publikacji: 2016-06-02 09:57:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak