OGŁOSZENIE 

 

RPO.WR.310113-1/2010

 

Jawność  ulg  podatkowych

 

W związku z art. 37 ust. 1 pkt. 2f i pkt. 2g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy w Gniewie podaje do publicznej wiadomości poniższe wykazy:

I)         wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej, którym  w zakresie  podatków udzielono  ulg,  odroczeń,  lub  rozłożono  spłatę  na  raty  w kwocie  przewyższającej  500  zł za  okres  od  01.01.2009r  do  31.12.2009r

II)        wykaz  osób  prawnych  i  fizycznych  oraz  jednostek organizacyjnych  nieposiadających  osobowości  prawnej, którym  w zakresie  podatków  udzielono  umorzeń  w  kwocie przewyższającej  500 zł  za  okres  od  01.01.2009r  do  31.12.2009r

III)       wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej za okres od 01.01.2009r do  31.12.2009r

 

I ) WYKAZ OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI PRAWNEJ, KTÓRYM W ZAKRESIE PODATKÓW UDZIELONO ULG, ODROCZEŃ, LUB  ROZŁOŻONO SPŁATĘ NA RATY W KWOCIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ 500 ZŁ ZA OKRES OD  01.01.2009r  do  31.12.2009r


1)      Sielska Sylwia

2)      Wiśniewski Józef Hipolit

3)      „Eko-Gniew” spółka z o.o.

4)      Megger Wiesław

5)      Ochotnicza Straż Pożarna

6)      Nadleśnictwo

7)      Sawicki Witold

8)      Głodny Marek

9)      Karaś Piotr

10)   Czajka Elżbieta

11)   Gregorkiewicz Kazimierz

12)   Kusowski Janusz

13)   Grabiński Marek

14)   Taczyńska Danuta

15)   Mierzwicki Piotr

16)   Gajowniczek Tadeusz

17)   Szumal Sławomir

18)   Kuziemski Bogdan

19)   Ostrowski Zenon

20)   Felski Zdzisław

21)   Manikowska Sylwia

22)   Lubińska Gabriela

23)   Wontka Tadeusz

24)   Krzyżanowski Jarosław

25)   Serocki Adam

26)   Mazur Edward

27)   Dietrich Jan

28)   Piecuch Sławomir i Ewelina

29)   Walas Sławomir

30)   Cybula Roman i Anna

31)   Kowalski Tadeusz

32)   Von Wysocki Ryszard

33)   Lorbiecki Andrzej i Janina


 

II)             WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH  ORAZ  JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH  NIEPOSIADAJĄCYCH  OSOBOWOŚCI  PRAWNEJ,  KTÓRYM  W ZAKRESIE  PODATKÓW  UDZIELONO  UMORZEŃ  W  KWOCIE  PRZEWYŻSZAJĄCEJ  500 ZŁ  ZA  OKRES  OD  01.01.2009r  do  31.12.2009r

Lp

Nazwisko i imię (nazwa)

Kwota umorzenia w zł

Przyczyna umorzenia

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

29

30

Tyborski Wojciech

Szulc Urszula

Szumal Sławomir

Smoczyński Jarosław

Tylko Wiesław

Wiśniewski Tadeusz

Tine Aleksandra

Puczyńska Konstancja

Puczyński Kazimierz

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w likwidacji

Szumal Marcin

Jankowski Benedykt

Badziong Jan

Syldatk Elżbieta

Rogaczewski Mieczysław

Sawicki Witold

Taczyńska Danuta

Kosior Stanisława

Grabowska Irena

Puchała Wiesław

Ciachorowski Marian*

Ostrowski Zenon*

Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”*

Lisiecki Przemysław*

Gieglis Denis*

Bogucka Małgorzata*

Lewandowska Ewa*

ZWM M. Mierzejewska, B.M. Johannsen, T.J. Brzezińscy Spółka jawna*

Durkalec Wiesława*

„Prefabet-Gniew” Spółka z o.o.*

4.687,00

1.291,00

605,50

601,00

1.533,00

669,00

559,10

846,00

2.737,20

6.489,00

1.484,50

800,00

642,00

1.591,00

1.736,00

543,00

1.141,40

2.336,24

510,10

831,00

1.923,00

833,00

88.394,09

8.545,00

823,00

3.767,00

986,00

9.577,00

 

6.579,00

19.165,00

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

 

ważny interes podatnika

ważny interes podatnika

 

* Pomoc publiczna

 

 

III) WYKAZ  OSÓB  PRAWNYCH  I  FIZYCZNYCH,  KTÓRYM  UDZIELONO POMOCY  PUBLICZNEJ  ZA  OKRES  OD 01.01.2009r do 31.12.2009r


1)    Luchowski Krzysztof

2)    Lewandowska Ewa

3)    Mikrostyk Spółka Akcyjna

4)        Mariposa Spółka z o.o.

5)        Lisiecki Przemysław

6)        Inwest-Kom Spółka z o.o.

7)        Prefabet-Gniew Spółka z o.o.

8)        Ostrowski Zenon

9)        Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”

10)     Paczkowski Adam

11)     Ciachorowski Marian

12)     Gieglis Denis

13)     Bogucka Małgorzata

14)     ZWM – M. Mierzejewska, B.M. Johannsen, T.J. Brzezińscy Spółka jawna

16)  Durkalec Wiesława


 

 

 

 

                                                                                                BURMISTRZ MIASTA I GMINY GNIEW

                                                                                                Bogdan  Badziong

 

 


Liczba odwiedzin : 2497
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miasta i Gminy Gniew
Osoba wprowadzająca informację : Wioleta Ruda
Osoba odpowiedzialna za informację : Wioleta Ruda
Czas wytworzenia: 2010-05-31 10:05:31
Czas publikacji: 2010-05-31 10:05:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak