Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
002. Zarządzenie Nr 02/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 stycznia 2014 r.

 w sprawie powołana komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego " Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Kursztyn"
2014-01-14 09:58:13
006. Zarządzenie Nr 06/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 17 stycznia 2014 r.

 w sprawie Planu wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na rok 2014
2014-01-21 11:00:51
008. Zarządzenie Nr 08/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 stycznia 2014 r.

 Zarządzenie nr 8/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 stycznia 2014r. w sprawie powołania komisji przetargowej.
2014-01-23 10:30:32
007. Zarzadzenie Nr 07/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 23 stycznia 2014 r.

 w sprawie zatwierdzenia " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym"
2014-01-23 14:51:49
010. Zarządzenie Nr 10/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 30 stycznia 2014 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 78/08 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 11 sierpnia 2008r. w sprawie ustalenia ewidencji mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew.
2014-01-31 09:42:14
012. Zarządzenie Nr 12/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 lutego 2014 r.

 w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 44/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 marca 2010r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie.
2014-02-10 12:57:02
013. Zarządzenie Nr 13/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 7 lutego 2014 r.

 w sprawie nadania regulaminu Straży Miejskiej w Gniewie
2014-02-12 12:44:27
014. Zarządzenie Nr 14/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 10 lutego 2014 r.

w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania oraz określenia form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem na rok 2014.
2014-02-13 14:40:58
016. Zarządzenie Nr 16/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 25 lutego 2014 r.

 w sprawie powołania komisji przetargowej
2014-02-27 13:20:57
020. Zarządzenie Nr 20/14 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 6 marca 2014 r.

 w sprawie zatwierdzenia " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargowym" oraz " Wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym"
2014-03-07 13:56:30