Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie

2018-09-13 12:54:52
Historyczne zanieczyszczenia ziemi

2018-06-14 10:08:34
Przeprowadzania pomiarów emisji hałasu przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku

2018-01-18 09:11:07
I n f o r m a c j a Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego gminy Gniew: „EDUKACJA EKOLOGICZNA ORAZ PROPAGOWANIE DZIAŁAŃ PROEKOLOGICZNYCH I ZASAD ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W ROKU 2018”

2017-12-28 15:27:14
OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY GNIEW z dnia 20 listopada 2017 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pt.

"Edukacja ekologiczna propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2018"

2017-11-21 09:51:00
Ogłoszenie o naborze wniosków na dofinansowanie w ramach konkursu ,,Czyste powietrze miasta i gminy Gniew"

2017-01-24 11:29:30
Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gniew o rozstrzygnięciu konkursu na realizację zadania publicznego gminy Gniew: ,,Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2017"

2016-12-23 10:19:48
Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 22 listopada 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania publicznego pt. ,,Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych i zasad zrównoważonego rozwoju w roku 2017."

2016-11-23 09:01:36
Pismo Ministra Środowiska w sprawie prac obserwacyjno - pomiarowych w ramach programu monitoringu lasów

2016-07-15 09:50:41
ZGŁOSZENIE zbiornika bezodpływowego nieczystości płynnych, przydomowej oczyszczalni ścieków lub przyłączenia do kanalizacji zbiorczej do ewidencji gminy Gniew

2016-02-16 10:01:53