Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 sierpnia 2011 r.

 o okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-08-16 11:46:31
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie z dnia 16 sierpnia 2011 r.

 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwoieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
2011-08-16 11:49:02
POWOŁYWANIE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH

Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 11 kwietnia 2011 r. w sprawie powoływania obwodowych komi

2011-08-23 10:30:11
Kalendarz czynności wyborczych

 Pismo Państwowej Komisji Wyborczej  z dnia 17 sierpnia 2011 r. Nr ZPOW-503-69/11
2011-08-23 10:47:23
KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 w sprawie powołania komisji
2011-08-23 12:08:50
KOMUNIKAT Okręgowej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 22 sierpnia 2011 r.

 w sprawie przyjmowania zgłoszeń okręgowych list kandydatów na posłów i kandydatów na senatorów
2011-08-23 12:11:18
Obwieszczenie Burmistrza Miast ai Gminy Gniew z dnia 5 września 2011 r.

 w sprawie odwodó głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-05 14:47:28
Zarządzenie Nr 86/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 8 września 2011 r.

 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego.
2011-09-09 12:36:59
Zarządzenie Nr 88/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 9 września 2011 r.

 w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzenia aktu pełnomocnictwa, do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-09 12:44:12
Wniosek o dopisanie do spisu wyborców

Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
2011-09-16 11:56:27
Prośba o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania

Prośba o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania
2011-09-16 11:57:39
Zarządzeni Nr 91/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 19 września 2011 r.

 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Gniew dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polsiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-19 13:45:26
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych- zmiana

Skład Obwodowych Komisji Wyborczych- zmiana
2011-09-28 14:28:46
Zarządzenie Nr 94/11 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 28 września 2011 r.

 w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Gniew Nr 91/11 z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w mieście i gminie Gniew dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.
2011-09-29 08:28:41
KOMUNIKAT

KOMUNIKAT
2011-10-06 09:15:47
10 20 30 40 50 Wyników