Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 77/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 29 maja 2017r.

2017-05-29 09:50:50
Zarządzenie nr 72/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie zmiany Zarzadzenia nr 15/16 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie regulaminu gospodarownia odzieżą i obuwiem roboczym oraz środkami ochrony indywidualnej i okularami do pracy przy monitorze ekranowym

2017-05-18 12:59:53
Zarządzenie nr 71/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji i Infrastruktury

2017-05-18 12:58:14
Zarządzenie Nr 67/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 4 maja 2017r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Gniew do sprzedaży oraz ustalenia ich wykazu.

2017-05-08 09:30:54
Sprostowanie do Zarządzenia Nr 48/17 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 24 marca 2017r.

2017-04-12 14:53:01