Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie z dnia 25 października 2010 r.

 w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień21 listopada 2010 r.
2010-10-25 14:58:54
Informacja o losowaniu w sprawie nadania numerów listom kandydatów

 Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 1, pokój 109, odbędzie się losowanie w sprawie nadania numerów listom kandydatów.
2010-11-02 13:26:15
Informacja o losowaniu składu Obwodowych Komisji Wyborczych

 Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 1, pokój 109, odbędzie się losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gniew
2010-11-02 13:28:13
Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 listopada 2010 r.

 w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzenia aktu pełnomocnictwa, do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiató i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-03 11:40:12
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 4 listopada 2010 r.

 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gniewie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:45:57
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 3 listopada 2010 r.

 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:48:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

o przyznanych numerach dla list  kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gniewie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:54:13
Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 4 listopada 2010 r.

 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
2010-11-05 07:44:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie z dnia 20 wrezśnia 2010 r.

 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-08 08:02:19
Ogłoszenie w sprawie spisu wyborców

 

2010-11-09 08:18:42