Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
2010-09-20 08:44:17
Uchwała Nr XLIX/402/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/391/10 w sparwie okręgów wyborczych Gminy Gniew
2010-09-20 10:19:18
Uchwała Nr XLVIII/391/10 Rady Miejskij w Gniewie z dnia 21 czerwca2010 r.

 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew
2010-09-20 10:23:39
Obwieszczenie z dnia 20 września 2010 r.

 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew dla wyboru Rady Miejskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010-09-20 10:37:40
Dane teleadresowe Państwowej Komisji Wyborczej


Wszelkie informacje dotyczące wyborów można znaleźć na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: 693-240-511
fax: (58) 301-27-30
2010-09-20 13:46:12
Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika

Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika
2010-10-06 08:16:21
Informacje dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych

Informacje dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych
2010-10-06 08:44:23
Informacja na temat wpisu do rejestru wyborców europejczyka

Informacja na temat wpisu do rejestru wyborców europejczyka
2010-10-06 08:50:25
Uchwała PKW dotycząca zgłaszania kandydatów do Komisji -zmiana

Uchwała PKW dotycząca zgłaszania kandydatów do Komisji -zmiana
2010-10-06 08:53:12
Rozporządzenie MSWiA w sprawie spisu wyborców

Rozporządzenie MSWiA w sprawie spisu wyborców
2010-10-06 09:53:57
Oświadczenia lustracyjne

Oświadczenia lustracyjne
2010-10-06 09:55:06
Informacje dotyczące kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

 Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.
2010-10-06 12:59:05
KOMUNIKAT z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

2010-10-12 12:48:09
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 12 października 2010r.

 w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gniewie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
2010-10-12 12:51:40
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow w czesci A

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow w czesci A
2010-10-13 14:59:06
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2010-10-14 08:49:36
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
2010-10-14 08:53:34
INFORMACJA

 
2010-10-19 07:30:28
Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
2010-10-25 10:20:05
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw

Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw
2010-10-25 11:17:48
Obwieszczenie z dnia 25 października 2010 r.

 w sprawie obwodów głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień21 listopada 2010 r.
2010-10-25 14:58:54
Informacja o losowaniu w sprawie nadania numerów listom kandydatów

 Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 1, pokój 109, odbędzie się losowanie w sprawie nadania numerów listom kandydatów.
2010-11-02 13:26:15
Informacja o losowaniu składu Obwodowych Komisji Wyborczych

 Miejska Komisja Wyborcza w Gniewie informuje, iż dnia 3 listopada 2010 r. o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej tj. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie przy ulicy Plac Grunwaldzki 1, pokój 109, odbędzie się losowanie składu Obwodowych Komisji Wyborczych w Gminie Gniew
2010-11-02 13:28:13
Zarządzenie Nr 119/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 2 listopada 2010 r.

 w sprawie upoważnienia pracownika do sporządzenia aktu pełnomocnictwa, do głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiató i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-03 11:40:12
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 4 listopada 2010 r.

 o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Gniewie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:45:57
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 3 listopada 2010 r.

 o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:48:21
Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

o przyznanych numerach dla list  kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Gniewie zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-04 14:54:13
Zarządzenie Nr 120/10 Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 4 listopada 2010 r.

 w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego
2010-11-05 07:44:18
Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy w Gniewie z dnia 20 wrezśnia 2010 r.

 w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
2010-11-08 08:02:19
Ogłoszenie w sprawie spisu wyborców

 

2010-11-09 08:18:42
Informacja w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja w sprawie składu Obwodowych Komisji Wyborczych
2010-11-10 16:24:54
Informacja w sprawie numerów telefonów do Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja w sprawie numerów telefonów do Przewodniczących Obwodowych Komisji Wyborczych
2010-11-15 10:32:17
Informacja w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej dnia 20 listopada 2010 r.

Informacja w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej dnia 20 listopada 2010 r.
2010-11-18 13:30:48
Informacja w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej dnia 21 listopada 2010 r.

Informacja w sprawie dyżuru Miejskiej Komisji Wyborczej dnia 21 listopada 2010 r.
2010-11-18 13:32:47
Skład Obwodowych Komisji Wyborczych -zmiana

 Zmiana nastąpiła w Obwodowej Komisji Wyborczej  Nr 2 w Gniewie z powodu utraty członkostwa
2010-11-18 13:33:53
Uchwała Nr 11/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 17 listopada 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych kimisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010-11-18 14:55:53
Uchwałą Nr 12/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 18 listopada 2010 r.

 w sprawie uchylenia uchwały nr 11/10 z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie zmiany uchwały nr 8/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r.
2010-11-18 14:58:22
Uchwała Nr 13/10 Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 18 listopada 2010 r.

 w sprawie utraty członkostwa w obwodowej komisji wyborczej nr 2 w Gniewie
2010-11-18 15:00:24
Uchwała Nr 14/10 Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 22 listopada 2010 r.

 w sprawie przeprowadzenia ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Gniew w dniu 5 grudnia 2010 r.
2010-11-24 15:05:03
Komunikat Komisarza Wyborczego w Gdańsku z dnia 23 listopada2010 r.

 o wynikach wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze województwa pomorskiego
2010-11-24 15:08:28
Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gniewie

Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Gniewie
2010-11-24 15:12:07
Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Gniew

Protokół wyników głosowania i wyniku wyboru Burmistrza Miasta i Gminy Gniew
2010-11-24 15:19:40
Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 grudnia 2010 r.

Protokół wyników głosowania i wyniku wyborów Burmistrza Miasta i Gminy Gniew z dnia 5 grudnia 2010 r.
2010-12-06 00:16:36
10 20 30 40 50 Wyników