Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o tworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do organów jednostek samorządu terytorialnego
2010-09-20 08:44:17
Uchwała Nr XLIX/402/10 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia 11 sierpnia 2010 r.

 w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/391/10 w sparwie okręgów wyborczych Gminy Gniew
2010-09-20 10:19:18
Uchwała Nr XLVIII/391/10 Rady Miejskij w Gniewie z dnia 21 czerwca2010 r.

 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew
2010-09-20 10:23:39
Obwieszczenie z dnia 20 września 2010 r.

 w sprawie okręgów wyborczych Gminy Gniew dla wyboru Rady Miejskiej w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 roku
2010-09-20 10:37:40
Dane teleadresowe Państwowej Komisji Wyborczej


Wszelkie informacje dotyczące wyborów można znaleźć na stronie internetowej: www.pkw.gov.pl
Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Gdańsku
ul. Okopowa 21/27
80-810 Gdańsk
telefon: 693-240-511
fax: (58) 301-27-30
2010-09-20 13:46:12
Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika

Informacja dot. głosowania przez pełnomocnika
2010-10-06 08:16:21
Informacje dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych

Informacje dotycząca zgłaszania kandydatów na radnych
2010-10-06 08:44:23
Informacja na temat wpisu do rejestru wyborców europejczyka

Informacja na temat wpisu do rejestru wyborców europejczyka
2010-10-06 08:50:25
Uchwała PKW dotycząca zgłaszania kandydatów do Komisji -zmiana

Uchwała PKW dotycząca zgłaszania kandydatów do Komisji -zmiana
2010-10-06 08:53:12
Rozporządzenie MSWiA w sprawie spisu wyborców

Rozporządzenie MSWiA w sprawie spisu wyborców
2010-10-06 09:53:57
Oświadczenia lustracyjne

Oświadczenia lustracyjne
2010-10-06 09:55:06
Informacje dotyczące kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

 Kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych można zgłaszać zgodnie z art. 18 ust. 1 Ordynacji wyborczej najpóźniej w 23. dniu przed dniem wyborów. Termin ten upływa w dniu 29 października 2010 r.
2010-10-06 12:59:05
KOMUNIKAT z dnia 12 października 2010 r.

w sprawie składu Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

2010-10-12 12:48:09
KOMUNIKAT Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie z dnia 12 października 2010r.

 w sprawie przyjmowania zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Gniewie i kandydatów na Burmistrza Miasta i Gminy Gniew.
2010-10-12 12:51:40
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow w czesci A

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborcow w czesci A
2010-10-13 14:59:06
Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie

Informacja o składzie Miejskiej Komisji Wyborczej w Gniewie
2010-10-14 08:49:36
Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku

Informacja o składzie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku
2010-10-14 08:53:34
INFORMACJA

 
2010-10-19 07:30:28
Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych

Informacja dot. zgłaszania kandydatów do Obwodowych Komisji Wyborczych
2010-10-25 10:20:05
Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw

Uchwała w sprawie utworzenia na terenie Gminy Gniew dodatkowego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmikó województw
2010-10-25 11:17:48